Select Language

Acasă » 2016 » Septembrie » 5 » Despre Biblie
15:30
Despre Biblie

11083615_389197197929548_3868331052788034460_n.jpg

        Lucrarea de față, este făcut cu scopul de-a pune înaintea cititorilor, argumente pentru a le întări credința în adevărul Scripturilor; să nu fie duși în rătăcire de oamenii care se cred înțelepți și pricepuți (1 Cor. 1.21); și pentru a-i aduce la credință, p-aceia care nu au convingerea, că Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu (2 Tim. 2.16-17).

        Este bine de menționat, că, Biblia cuprinde șaizeci și șase de cărți, considerate canonice, adică insuflate direct de către Dumnezeu.

       Vechiul Testament, are treizeci și nouă de cărți, iar Noul Testament, douăzeci și șapte. Vechiul Testament, cuprinde o parte din istoria lui Israel, Legea dată de Dumnezeu, o parte din viața lui Iov, Psalmii, înțelepciunea lui Solomon și prorocii; Noul Testament, cuprinde în primele patru cărți : Matei, Marcu, Luca și Ioan; învățăturile Domnului Iisus și o parte din viața Lui; următoarea carte, este cartea scrisă de Luca, și cuprinde faptele apostolilor, de unde și denumirea acestei cărți, iar în continuare, urmează scrierile lui Pavel, Tit, Iacov, Petru, Ioan și Iuda.

        Firesc vorbind, Biblia a fost scrisă de aproximativ 40 de autori din ere diferite şi de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Moise era păstor, Ezra era preot și cărturar, Isaia era profet, Matei era vameş, Luca era medic, Ioan era pescar, iar Pavel făcea corturi.

        În pofida faptului, că a fost scrisă de autori diferiţi, timp de peste 15 secole, Biblia nu se contrazice pe sine. Toţi autorii proclamă acelaşi Dumnezeu adevărat şi aceeaşi cale spre mântuire.

Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom = Moise – 1400 î.Hr.

Iosua = Iosua – 1350 î.Hr.

Judecători, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel = Samuel/Natan/Gad – 1000-900 î.Hr.

1 Împăraţi, 2 Împăraţi = Ieremia – 600 î.Hr.

1 Cronici, 2 Cronici = Ieremia – 600 i.Hr.

Estera = Mardoheu – 400 i.Hr.

Iov = Moise – 1400 i.Hr.

Psalmii = câţiva autori diferiţi, dar cea mai mare parte a fost scrisă de David – 1000-400 î.Hr.

Proverbe, Eclesiast, Cântarea Cântărilor = Solomon – 900 î.Hr.

Isaia = Isaia – 700 î.Hr.

Ieremia, Plângerile lui Ieremia = Ieremia 600 î.Hr.

Ezechiel = Ezechiel – 550 î.Hr.

Daniel = Daniel – 550 î.Hr.

Osea = Osea – 750 î.Hr.

Ioel = Ioel – 850 î.Hr.

Amos = Amos – 750 î.Hr.

Obadia = Obadia – 600 î.Hr.

Iona = Iona – 700 î.Hr.

Mica = Mica – 700 î.Hr.

Naum = Naum – 650 î.Hr.

Habacuc = Habacuc – 600 î.Hr.

Ţefania = Ţefania – 650 î.Hr.

Hagai = Hagai – 520 î.Hr.

Zaharia = Zaharia – 500 î.Hr.

Maleahi = Maleahi – 430 î.Hr.

Matei = Matei – 55 d.Hr.

Marcu = Ioan Marcu – 50 d.Hr.

Luca = Luca – 60 d.Hr.

Ioan = Ioan – 90 d.Hr.

Faptele Apostolilor = Luca – 65 d.Hr.

Romani, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, 1 Timotei, 2 Timotei, Tit, Filimon = Pavel – 50-70 d.Hr.

Evrei = Pavel – 65 d.Hr.

Iacov = Iacov – 45 d.Hr.

1 Petru, 2 Petru = Petru – 60 d.Hr.

1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan = Ioan – 90 d.Hr.

Iuda = Iuda – 60 d.Hr.

Apocalipsa = Ioan – 90 d.Hr.

        În Exodul 17.14; 34.1,27; Numeri 33.2 ;Isaia 30.8; Ieremia 36.2,28; Ezechiel 24.2; 37.16; Habacuc 2:2; Apocalipsa 1.11, citim, că, toți care au redactat Biblia, au scris la porunca lui Dumnezeu (2 Tim. 3.16-17).

         În Isaia 45.21; 46.10; 48.16, citim : ” Spuneţi-le, şi aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii! Cine a proorocit aceste lucruri de la început, şi le-a vestit de mult? Oare nu Eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor, alt Dumnezeu în afară de Mine nu este. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare, şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea. Apropiaţi-vă de Mine, şi ascultaţi! De la început, n-am vorbit în ascuns, de la obârşia acestor lucruri, am fost de faţă…”

          Prin prisma acestora, privind în istorie, în prezent, și în ceea ce ne rezervă viitorul, putem foarte ușor să deducem, că Dumnezeu, cu adevărat a insuflat p-aceia care au scris Scripturile; căci, toate prevestirile cuprinse în Sfintele Scripturi, s-au împlinit cu foarte mare exactitate; sunt lucruri care s-au împlinit, care se împlinesc, și care urmează să se împlinească în viitor.

         În Biblie, citim, despre cetatea Ierihon, care a fost nimicită de Israel (Iosua 6.2); despre această cetate, Iosua a prorocit: ”Blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului! Cu preţul întâiului său născut îi va pune temeliile şi cu preţul celui mai tânăr fiu al lui îi va aşeza porţile!” (Iosua 6.26).

          După câteva sute de ani, de la această întâmplare, un om pe nume Hiel, a rezidit Ierihonul, dar a suportat consecințele pe care le-a prorocit Iosua (1 Regi 16.34).

        Cu vreo 600 de ani înainte de venirea Domnului Iisus în lume, poporul Israel, trăia între propriile frontiere. Poporul îşi practica obiceiurile: mergea la templu, aducea jertfe, ţinea sărbătorile. Respecta ritualurile exterioare şi credea că prin aceasta Dumnezeu îl va ocroti pe el şi cetatea sfântă. Numai că inima poporului era în altă parte. În faţa acestei situaţii, profetul Ieremia prevestește că Israel va fi dus în robia Babilonienilor și datele exacte, cât va dura această robie. Dar, poporul nu acceptă mesajul pe care Dumnezeu l-a dat prin Ieremia. De aceea, Dumnezeu își împlinește Cuvântul spus prin Ieremia (Ier. 25.11-12; 29.10; 40.2-1;Daniel 9.2; Ezra 1.1-5).

       Dumnezeu, în Sfintele Scripturi, prevestește că totul va merge din rău în mai rău (Ezechiel 7:26; 2 Timotei 3:13), până va ajunge nelegiuirea la culme (Ezechiel 21:25). Când nelegiuirea va ajunge la culme, vor veni alte evenimente și mai grave peste omenire.

       Urmărind succesiunea evenimentelor din trecut, până în prezent, ne putem da seama, că totul merge din rău în mai rău. Toate evenimentele care s-au petrec în trecut, succed evenimentele din prezent, de asemenea, toate evenimentele din prezent, succed evenimentele viitoare; toate acestea ținându-se ca un lanț, neîntrerupt.

      În Matei 24.5-35; 1 Tim. 4.1-2; 2 Tim. 3.1-5; 4.3-4; Tit 1.16; 1 Petru 4.14; 2 Petru 2.1-3; 3.3-4, 10-12; Iuda 4,10-16,18-19; Apoc. 6.12-17; 8.1-13; 9.1-21; 11.15; Apoc. 13.16-18; 16.1-21, citim, despre evenimentele care se petrec în prezent, despre cum sunt tratați creștinii de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și despre evenimentele care trebuie să se întâmple în viitor. Privind în lume, putem observa, că ceea ce s-a spus cu mii de ani în urmă, se împlinește.

       În Biblie, citim, că, corabia lui Noe, după potop, s-a oprit pe muntele Ararat (Geneza 8:4); niște cercetători, în căutarea unor relicve biblice, pe acest munte, au găsit relicvele acestei corăbii.

        În Biblie, mai citim, că, la ieșirea poporului Israel din Egipt, egipteni care s-au dus pe urmele lor, au fost înecați de vii, la trecerea marii Roșii (Exod 14.22-29); alți cercetători, au găsit în această mare, relicvele carelor egiptenilor care au venit pe urma lui Israel.

  • Biblia, este singura carte insuflată de Dumnezeu (F.A 1.2; 2 Tim. 3.16-17; 1 Petru 1.12; 2 Petru 1.21); singura carte în care totul este desăvârșit (Rom. 2.20; Iacov 1.25); ne mai având nevoie de vreo altă carte, care să ”tâlcuiască” cuvintele ei, pentru a fi înțeleasă (2 Petru 2.1.20-21).
  • Biblia, este dreptarul învățăturilor (Rom.2.20; 6.17; 6.16; 2 Tim. 1:13).
  • Biblia, este singura carte care poate da înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus (2 Tim. 3.15).
  • Biblia, este singura carte, care este actuală pentru orice eră (Isaia 43.12-13).
  • Biblia, este demnă de crezare, datorită tuturor lucrurile pe care le-a prorocit Dumnezeu în ea (Isaia 41.4).
  • Biblia, este singura carte, prin care Dumnezeu îi vorbește omului (2 Tim. 3.16-17).
  • Biblia, este singura carte, prin care Dumnezeu îi dă credință omului (Rom. 1.16-17; 10.17).
  • Biblia, este singura carte, prin care Dumnezeu lucrează la inima omului pentru a-l schimba (Ioan 15.3; Rom. 10.8).
  • Biblia, este singura carte, despre care Dumnezeu spune, să nu trecem peste ce este scris, și nici să nu adăugăm sau să scoatem ceva (Deut. 5.32; Prov. 30.6; Ecles. 3.14;Luca 10.26; 1 Cor. 4.6; Apoc. 22.18).
  • Cuvintele din această carte, sunt sfinte; căci sunt încercate prin foc (Ps. 12.6 ;18.30; 119.140; Prov. 30.5) etc.

       Întrucât, Dumnezeu a găsit cu cale, ca aceste șaizeci și șase de cărți, să cuprindă Biblia, tot El o va păstra nealterată, pentru că, Biblia este singura sursă sigură, de unde omul poate afla de voia lui Dumnezeu. Fiind singura carte, în care ne putem pune încrederea: Biblia este cea mai răspândită carte de pe-ntreg pământul.

       De aceea, este înțelept să ne încredem în ceea ce este scris acolo, și să ne ghidăm după învățăturile ei.

       În urma tuturor acestora, un om înțelept, va lua seama la Cuvântul Domnului, care este infailibil.

       Sunt multe alte lucruri care întăresc autenticitatea Scripturilor ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, dar eu m-am rezumat doar la acestea, ca voi, să înțelegeți, și să vă puneți la inimă tot ce-ați citit. Și în urma acesteia, să-L chemați pe Domnul Iisus în viața voastră pentru a o schimba, potrivit cu voia Lui din Biblie.

      Așadar, în final, vă îndemn, citiți Biblia, căutați să împliniți învățăturile pe care Domnul Iisus și apostolii Lui le-au vestit, rugați-vă conform acestor învățături, și veți vedea cum Dumnezeu lucrează în viața voastră. Amin !

 

 

Vizualizări: 210 | Adăugat de: rpemanuel44 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar
Marţi, 2018-10-16, 09:46

Căutare
Arhiva materialelor
Fiți sinceri
Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 35
Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0