Select Language
 
Acasă » Fişiere » Fişierele mele

Proorocii ( A doua partea)
2016-09-24, 12:19

Proorocie din 19 martie 2009

Ori de câte ori aţi pierdut legătura cu Mine, a fost pentru că aţi fost pe teritoriul acestor duhuri, care sunt peste tot. Numai dacă staţi în legătură permanentă cu Mine, mai puteţi rezista. Potoliţi-vă. Dacă nu staţi strâns lipiţi (1 Cor. 6.17) de Mine, se pot lipi de voi duhuri înşelătoare. Numai dacă staţi lipiţi de Mine, veţi rezista. Istoria se repetă, pentru că pierdeţi legătura cu Mine. Aceste duhuri înşelătoare au putere asupra fiecăruia dintre voi. Fiecare este atacat altfel. Nu puteţi să staţi în legătură cu Mine, atât timp cât nu aveţi purtarea pe care o cer Eu de la voi. Ca să puteţi sta strâns lipiţi de Mine, care sunt Sfânt, trebuie să aveţi sfinţenia necesară. Cum credeţi că puteţi sta în legătură cu Mine, dacă nu aveţi sfinţenia necesară? Este aşa cum vă spun. Ca să puteţi sta strâns lipiţi de Mine, trebuie să aveţi sfinţenia necesară.

Aceste duhuri înşelătoare fac ce vedeţi că fac, pentru că voi le permiteţi să facă aşa, fiecare în parte, prin purtarea voastră care nu e sfântă.

Credeţi că e inutil, când Eu vă spun să staţi strâns lipiţi de Mine, să rămâneţi în Mine? Prin purtarea voastră voi le daţi voie la duhurile înşelătoare să intre la voi. Le faceţi loc voi să intre la voi şi să acţioneze cum vor.

Numai voi le daţi voie la duhuri, prin purtarea voastră, când nu e după voia Mea. Dacă nu staţi strâns lipiţi de Mine, acesta e cel mai mic lucru care vi se poate întâmpla. Dacă continuaţi aşa, veţi rămâne cu aceste duhuri rele pe care le-aţi lăsat la voi. Eu nu pot sta acolo unde nu e sfinţenie şi atunci vin duhuri pe care le lăsaţi să intre.

Cea mai mare amăgire care se poate vedea, este că de cele mai multe ori stau liniştite, şi voi nu ştiţi că ele sunt la voi.

Aceasta e cea mai mare amăgire a lor. Astfel, voi nu ştiţi că sunteţi despărţiţi de Mine, şi că ele sunt acolo, dar nu se manifestă. Trebuie să vegheaţi. Vegherea înseamnă, ca fiecare:

gând,

privire,

vorbă,

faptă,

acţiune, să o verificaţi dacă e de la Mine. N-am văzut veghere la voi.

V-am mai spus, că pentru voi vegherea e o vorbă goală. Vegherea e foarte grea, dacă vreţi să o faceţi cu adevărat. Să nu ajungeţi să faceţi ceea ce nu e după voia Mea.

Să nu credeţi că dacă nu aveţi manifestări drăceşti, starea voastră e bună! Verificaţi-vă fiecare dacă aveţi acţiuni după voia Mea. Dacă este aşa, înseamnă că staţi lipiţi de Mine şi aveţi apărare. Dacă nu vegheaţi încontinuu, sunteţi atacaţi.

Eu vreau să nu pierd pe nici un ostaş pe care l-am chemat. Lupta e foarte grea. Acestea sunt zile când lupta e pe viaţă şi pe moarte pentru fiecare ostaş al Meu. Se duce o luptă ca fiecare ostaş al Meu să fie despărţit de Mine. Fiecare e într-o mare luptă continuă, zi şi noapte, cu duhurile înşelătoare, care doresc să nu staţi lipiţi de Mine.

Eu nu pot sta unde nu se face voia Mea. Aceasta trebuie să fie preocuparea voastră, să faceţi voia Mea. Aceste duhuri caută să vă abată de la Mine şi reuşesc. Ele dau buzna şi dacă faceţi voia lor, ele sunt ca acasă. Trebuie să înţelegeţi că Eu NU sunt acolo unde nu sunt gânduri, vorbe, fapte, acţiuni, după voia Mea.

V-am chemat la luptă, dar nu puteţi lupta singuri şi nu veţi avea biruinţă singuri. Dacă Mă părăsiţi pe Mine, prin puterile voastre nu puteţi birui. Voi veţi birui prin Mine. Dacă staţi lipiţi de Mine, Eu le biruiesc, nu voi. Vi se întâmplă numai nenorociri, dacă nu staţi strâns lipiţi de Mine. Dacă staţi strâns lipiţi de Mine, sunteţi biruitori.

Eu nu vreau să pierd nici un ostaş, nu vreau ca el să dezerteze, dar ostaşul este cel care dezertează din mâna Mea. Acesta e cel mai mic lucru rău care vi se poate întâmpla, dar dacă rămâneţi cu duhurile rele, e foarte rău.

Cu orice preţ, să staţi lipiţi de Mine. Eu NU lucrez unde nu e sfinţenie şi unde nu se acţionează după voia Mea.

Vegherea neîncetată înseamnă verificarea fiecărei acţiuni.

Nu contează ce aţi făcut înainte contează ce faceţi acum şi în clipele următoare.

Dacă nu aveţi gânduri, vorbe, fapte, acţiuni după voia Mea, le daţi voie duhurilor la voi.

Vreau să văd că înţelegeţi odată pentru totdeauna aceste lucruri: că nu Eu sunt Acela care vreau să Mă despart de voi, ci voi vă desprindeţi de mâna Mea şi faceţi voia voastră. Aştept să faceţi aşa cum vă spun. Cercetaţi în Cuvântul Meu şi împliniţi aceste lucruri pe care vi le spun de acolo.

Dacă nu staţi lipiţi de Mine, staţi cu duhurile înşelătoare şi nu puteţi vieţui alături de Mine, ci cu duhurile rele, înşelătoare. Eu vreau să văd că voi vreţi să staţi de mână cu Mine. Voi Mă părăsiţi prin purtările voastre rele. Aşa Îmi arătaţi că Mă părăsiţi, prin purtările voastre rele.

E grea vegherea, dar trebuie să vegheaţi, controlându-vă orice gând, vorbă, faptă, la ce priviţi. Pierdeţi vremea inutil.

Să staţi lipiţi de Mine prin rugăciune neîncetată şi să vă asiguraţi că mergeţi de mână cu Mine.

Un singur lucru să vă rămână : de câte ori faceţi lucruri care NU sunt după voia Mea, le daţi voie duhurilor înşelătoare să intre la voi. Gândiţi-vă la ce vorbiţi, priviţi, faceţi. Vorbiţi prea mult. Tăceţi. Faceţi multă gălăgie. TĂCEŢI.

Proorocie din 19 aprilie 2009

Există două feluri de veghetori: asupra celorlalţi şi asupra căii lor şi atât. Este atât de greu şi asta: să vegheaţi cu mare grijă cum mergeţi pe cale. Este foarte greu aceasta. Nu este cazul să începeţi să vegheaţi asupra căii altora, nu se mai poate în vremuri ca acum. Este aşa de greu să vă mai menţineţi pe cale. Dacă vă mai ocupaţi de alte lucrări, atunci nu veţi mai putea veghea asupra căii voastre.

Aceasta este porunca numărul unu pentru vremea aceasta: să vegheaţi fiecare asupra căii lui. Este un păcat să nu împliniţi această poruncă, de a veghea. Trebuie să vegheaţi non stop fiecare asupra căii lui. Nu mai pierdeţi timpul cu lucruri inutile. Oriunde vă duceţi, dacă atitudinea voastră nu este de veghere, nu vă mai duceţi. Nu e bine ceea ce faceţi. Nu mai pierdeţi timpul vostru preţios cu lucruri inutile.

Inima Mea e alături de voi. Eu când vă trimit într-un loc, trebuie să se vadă chemarea şi să plecaţi.       

Nu sunteţi veghetori în permanenţă. Trebuie să faceţi totul după Cuvântul Meu, să împliniţi această poruncă: de a veghea. Să vă comparaţi tot timpul cu Mine. Uitaţi-vă la voi înşivă, apoi la Mine. Nu vă mai uitaţi la cei de lângă voi. Nu mai e timp.

Toţi oamenii caută modele (2 Cor. 10.12). Singurul vostru model sunt Eu. Priviţi la Mine. Nu mai căutaţi alte modele, căci nu sunt. Priviţi către Mine. Comparaţi-vă doar cu Mine. Aşa trebuie să facă toţi acum.

Vegherea (Evrei 10.24) voastră trebuie să fie neîncetată. Orice timp este irosit dacă nu staţi în permanenţă în veghere.

Vegherea înseamnă să vă verificaţi fiecare acţiune înainte de a o face, adică să vă verificaţi fiecare : faptă, vorbă, privire, gând, înainte de a face o faptă, a vorbi ceva, a gândi la ceva, a privi. Vegherea e grea, pentru că, mai întâi trebuie să vedeţi dacă fiecare lucru pe care vreţi să-l faceţi este după voia Mea. Fără această veghere nu veţi putea auzi trâmbiţa, nu veţi fi cu Mine.

Dacă aţi fi vegheat, aţi fi constatat că faceţi multe lucruri care nu sunt după voia Mea. Nimeni nu vrea să vegheze, adică nu vrea să verifice mai înainte de a face un lucru. Veghetorul trebuie să fie înfrânat, să stea pe loc, să se gândească, apoi să acţioneze. Dacă nu aveţi legătura permanentă cu Mine, nu puteţi veghea. Cele mai multe acţiuni ale oamenilor nu sunt după voia Mea. Voia Mea este vegherea (Deut. 4.24; Matei 6.41) şi rugăciunea continuă.

Dacă Eu vă trimit într-un loc, să vă duceţi. Pentru că nu sunteţi în legătură cu Mine, nu ştiţi care este voia Mea, şi faceţi numai voile voastre cu privire la lucrarea Mea.

Nu e bună starea voastră, pentru că nu vegheaţi, pentru că nu ştiţi care e voia Mea, pentru că nu staţi strâns lipiţi de Mine. Ca să vegheaţi încontinuu, trebuie să ştiţi mai înainte care este voia Mea. Nu ştiţi care e voia Mea, pentru că nu aveţi legătură cu Mine.

A veghea înseamnă a parcurge aceşti trei paşi :

- mai întâi, să ştiţi care e voia Mea,

- apoi, să verificaţi dacă fiecare acţiune, pe care vreţi s-o faceţi, este după voia Mea,

- apoi, să acţionaţi.

Starea voastră nu e bună, pentru că nu parcurgeţi aceşti trei paşi.

În aceste vremuri nu se mai poate acţiona altfel. De aceea vă spun că oamenii nu vor fi cu Mine în veşnicie pentru că nu fac voia Mea, ci fac voia lor. Nu vă mai jucaţi cu locul unde vă veţi petrece veşnicia. Nu puteţi fi cu Mine în veşnicie fără să faceţi voia Mea. Să vă rugaţi şi să vegheaţi încontinuu.

Uitaţi-vă în Cuvântul Meu, să vedeţi condiţia voastră de mântuire: să faceţi voia Mea.

Verificaţi-vă orice acţiune. Nu mai fiţi impulsivi. Trebuie să vă gândiţi bine mai întâi de a acţiona. Nu sunteţi în legătura cu Mine şi de aceea vă opintiţi şi nu faceţi voia Mea. Acesta e standardul cerut de Mine în Cuvântul Meu, nu este altul. Aceasta e vegherea care e după Cuvântul Meu pe care trebuie s-o faceţi, iar voi nu o faceţi. Ce faceţi voi e altceva, diferit de ceea ce trebuie.

Cum decideţi voi că ceva e după voia Mea, dacă nu staţi strâns lipiţi (1 Cor. 6.17) de Mine în permanenţă? Nu aveţi capacitatea de decizie. Nu o aveţi deloc. Problema e numai de decizie. Nu puteţi şti dacă ceva e după voia Mea, decât dacă voi staţi în legătura permanentă cu Mine. Altfel nu ştiţi.

Cel mai important lucru este ca decizia să fie luată cu Mine, ca să ştiţi sigur că este după voia Mea. Altfel, voi nu puteţi aprecia dacă e după voia Mea. Aceasta e problema voastră: cum puteţi lua o decizie, dacă nu ştiţi dacă e după voia Mea? Acesta e cel mai important lucru. Cum puteţi decide fără Mine?

Acţiunea de a veghea este strâns legată de cea de a sta strâns lipiţi de Mine, de a curge seva Mea în voi. Vegherea depinde de legătura voastră cu Mine. Trebuie să ştiţi acest lucru.

Aceasta aveţi de făcut: vegherea să fie asupra fiecărei acţiuni, acţiunea să fie după voia Mea, şi veţi şti că e după voia Mea, dacă staţi lipiţi de Mine în permanenţă. Aceasta e în realitate problema voastră, nu cele pe care le aveţi voi acuma ! Nu aveţi o veghere după voia Mea. Neglijaţi vegherea care e după voia Mea. Nu ştiţi care e vegherea după voia Mea. Nu trebuie să vă lăsaţi înşelaţi de duhurile înşelătoare care vă dau această falsă impresie că totul e bine, că vegherea voastră e bună.

Vegherea din Cuvântul Meu e cea pe care v-am spus-o. Vegherea e o taină. Întâi trebuie să verificaţi, apoi să acţionaţi. Verificarea după ce ai făcut e pocăinţa. Ultima treaptă e vegherea. Vegherea e înfrânare. Întâi trebuie să vedeţi dacă e după voia Mea, apoi să acţionaţi. Înainte să faceţi ceva, să gândiţi, apoi să acţionaţi.

Nu e nimic spectaculos, e greu, e trudnic. Trebuie să ştiţi că aceasta e calea. Şi Eu, ca om, am fost tot pe această cale. Nu am făcut nimic de la Mine Însumi, ci numai voia Tatălui. Eu am avut legătură permanentă cu Tatăl. Nu există altă cale a mântuirii. Trebuie să Mă aveţi ca model pe Mine. Nu se poate altfel: calea e aridă, uscată. Eu sunt modelul pentru voi. Nu există altul. Eu am mers pe calea mântuirii, pentru că Eu am vegheat. Toate acţiunile Mele au fost după voia Tatălui.

Vegherea e condiţie de mântuire (Ps. 50.23). Căutaţi în Cuvânt. Acum vă mai spun o taină: de aceea sunt puţini (Matei 7.14) pe calea mântuirii, pentru că nu merg ca Mine pe această cale. Eu am fost rugător (Luca 22.39-46) şi veghetor, căci orice acţiune a Mea a fost în concordanţă cu voia Tatălui (Ioan 11.41-42).

A fi pe calea mântuirii înseamnă a fi veghetor. Eu sunt modelul. Nu aveţi acum pe Pământ altele. Asta e deosebirea între voi şi Mine: Eu am avut legătură cu Tatăl şi am putut astfel face voia Lui. Voi nu sunteţi în legătură continuă cu Tatăl.

Problema voastră e de decizie. Lăsaţi gunoaiele lumii acesteia. Ele nu sunt pe calea mântuirii. Pe ea trebuie să fiţi voi. Cine este pe calea mântuirii, este veghetor. Vegherea e o treaptă mult mai înaltă

Vegherea înseamnă a merge pe calea mântuirii cu bucurie.

Cum ştiţi că ceva e după voia Mea dacă nu aveţi legătură cu Mine? Aceasta e problema voastră. Eu nu am spus că e uşor. Dar la baza tuturor lucrurilor e legătura cu Dumnezeu. Aceasta implică a şti voia Lui. Apoi se face verificarea dacă acţiunea respectivă e după voia Lui. Apoi trebuie acţionat. Voi nu puteţi decide dacă o acţiune e după voia lui Dumnezeu. Decizia trebuie luată cu Dumnezeu. Staţi în legătură cu Mine, şi atunci veţi face voia Mea.

Ocupaţi-vă de voi, de mântuirea voastră. Nu mergeţi bine pe calea mântuirii. Nu sunteţi pe calea pe care am mers Eu. V-am arătat că se poate. Mergeţi şi voi. Mergeţi pe calea mântuirii aşa cum trebuie, nu cum credeţi voi.

Atât trebuie să faceţi, să mergeţi pe calea mântuirii (1 Cor. 1.8; 2 Cor. 2.15). Voi nu sunteţi pe calea mântuirii. Aceasta e modalitatea de a păşi pe calea mântuirii, a acţiona după voia Mea. Voi nu faceţi.

Vegherea înseamnă trăirea după voia Mea în permanenţă.

 

    Proorocie din 15 noiembrie 2009

( Aici este vorba despre prima înviere şi răpirea)

Este aşa. Nu puteţi să ajungeţi acolo unde v-aţi propus, decât dacă veţi fi găsiţi în Mine, adică trăind în Mine, ca şi Mine. Numai acela care va fi găsit în Mine, va fi luat cu Mine. Foarte puţini vor fi găsiţi rămaşi în Mine. Să nu creadă cineva că va fi luat cu Mine, dacă nu va fi găsit în Mine (1 Ioan 2.6).

Va fi luat la Mine, numai acela care în acea clipă va fi în Mine, netrăind în nici o nelegiuire.

Nu aveţi nici o pregătire. Nu vă pregătiţi. Să ţineţi bine minte, că numai acela care va fi găsit atunci în Mine, va fi luat cu Mine. Pentru a fi găsit în Mine, trebuie ca de pe acum să fiţi în Mine.

Puteţi să spuneţi acum că sunteţi în Mine, şi trăiţi acum viaţa Mea sfântă? Atunci, cum credeţi că atunci veţi fi găsiţi în Mine? Atunci pe loc, nu se poate! Pregătirea trebuie făcută acum. Lăsaţi toate celelalte lucruri, pe care Eu nici NU le bag în seamă.

Nu puteţi fi găsiţi în Mine, dacă daţi o aşa de mare importanţă acestei vieţi, şi vă ocupaţi aşa de mult de ea în toate privinţele. Să nu vă mai intereseze celelalte lucruri.

Acesta e ultimul stadiu, să fiţi găsiţi în Mine. De aceea au putere toate aceste duhuri, pentru că acum NU sunteţi găsiţi în Mine. De aceea vi se întâmplă tot felul de lucruri.

În Mine nu sunt aceste preocupări pe care le aveţi voi. Mintea voastră nu e schimbată. Să aveţi mintea Mea şi gândul Meu. Pe Mine nu M-a interesat nici unul dintre lucrurile care vă preocupă pe voi. Încontinuu vă preocupă aceste lucruri. Pe primul plan nu trebuie să fie acestea! De aceea, duhurile au putere asupra voastră, căci preocuparea voastră nu este să fiţi găsiţi în Mine. Celelalte lăsaţi-le! Aţi citit în Cuvântul Meu că Eu nu am fost preocupat cu lucrurile de pe Pământ. Voi numai de aceste lucruri sunteţi preocupaţi şi le daţi prea multă importanţă. Nu puteţi fi găsiţi în Mine, dacă sunteţi preocupaţi (Matei 6.19-33) de aceste lucruri pământeşti. Ele oricum vor veni şi se descurcă singure (Matei 6.34)!

Vegherea înseamnă ca în fiecare moment să vă verificaţi fiecare acţiune, să vă ocupaţi numai de lucrurile de sus (Col. 3.1,2). Foarte grea e vegherea !

Toate lucrurile evoluează spre rău din zi în zi, cu cei care sunt copiii Mei, pentru că voi imediat cedaţi. Nu aveţi preocupări duhovniceşti totale şi continue.

Nu trebuie să vă intereseze aceste lucruri. A căuta Împărăţia (Matei 6.33)  Mea înseamnă să lăsaţi aceste lucruri, căci ele (Matei 6.34) se vor ocupa de ele!

Unul după altul cad din credinţă (1 Tim. 1.19) Aceasta se întâmplă pentru că nu se ocupă  (Matei 6.33) numai de lucrurile de sus. Aşa sunt vremurile. Ca să fiţi găsiţi în Mine, trebuie să aveţi numai preocupări de sus. Este aşa. Orice om care va fi găsit în Mine, va fi luat cu Mine, şi nu are nici una dintre preocupările pe care le au ceilalţi oameni. Lăsaţi orice preocupare şi să nu vă îngrijoraţi (Matei 6.25) nici chiar de cele vitale, de azi pe mâine. Mă voi ocupa Eu de ele (Matei 6.26). Este aşa cum vă spun. Lăsaţi lucrurile pământeşti (Ef. 5.5), ele nu trebuie să fie pe primul plan. Vegherea trebuie să fie pe primul plan.

Voi trebuie să fiţi ostaşi, luptători! Nu cu greutăţile pământeşti trebuie să vă luptaţi. Lupta voastră trebuie să fie de altă natură. Să nu vă luptaţi pentru viaţa pământească. Voi trebuie să luptaţi să fiţi găsiţi în Mine. Pentru aceasta trebuie să vă examinaţi fiecare vorbă, gând, faptă. Vegherea este pândă. Trebuie să vă pândiţi pe voi înşivă, pentru ca să nu spuneţi nici o vorbă nefolositoare (Matei 12.36), nici una. Întâi vă vin în minte anumite lucruri, şi apoi le spuneţi. Să nu ajungeţi să le spuneţi! Să nu ajungeţi să faceţi lucruri rele!

Cum puteţi spune că sunteţi în Mine?

Aceasta e lupta voastră. Trebuie să fiţi ostaşi veghetori (Matei 26.41), nimic altceva. Pânda voastră trebuie să fie continuă. Trebuie să luptaţi (Ef. 6.12) cu duhurile care vor să vă ducă în iad. Nu trebuie să aveţi nici o vorbă rea, gând rău sau faptă rea. Dacă nu înţelegeţi e foarte rău! Dacă încearcă un gând  rău să încolţească în mintea voastră, să-l respingeţi (2 Cor. 10.5) din start, aceasta înseamnă veghere. Să nu rostiţi (Ef. 5.10-12) cuvinte rele. Vegherea e o pândă, e grea de tot! Vegherea înseamnă să nu spuneţi nimic, să alungaţi gândul, să nu-l rostiţi şi să nu îi permiteţi să devină faptă rea.

Vegherea este o autoverificare continuă, şi o nelăsare ca să iasă de la voi, a nici unui lucru care nu este din Mine. Citiţi cum M-am comportat Eu când am fost pe Pământ (1 Petru 2.22-23).

Trebuie să vă verificaţi încontinuu fiecare: gând, vorbă, faptă, ca să nu mai faceţi fapte rele.

Cine va fi găsit în Mine, gândeşte (1 Cor. 2.16) ca Mine. Când spuneţi o vorbă rea sau faceţi o faptă rea, NU sunteţi în Mine.

Alungaţi orice gând rău, rugaţi-vă ca să nu se materializeze într-o vorbă sau faptă rea. Aşa sunt timpurile. Nu se poate altfel.

Toţi cei ce nu veghează astfel, nu vor fi găsiţi în Mine. Asta e ţinta voastră acum, să fiţi găsiţi în Mine. Acum nu sunteţi în Mine.

Ce să spun altceva decât aceste lucruri? Starea voastră nu e bună! Ţineţi bine în minte: cei care vor fi găsiţi în Mine, şi apoi vor fi răpiţi, nu fac nici una dintre faptele oamenilor din lume (Gal. 4.9-11).

Vegherea voastră trebuie să fie continuă. Vegherea constă în verificare, să vedeţi dacă aveţi gânduri, vorbe şi fapte rele.

Lucrurile evoluează din ce în ce mai rău, pentru că oamenii încep să se lepede (2 Tes. 2.3) de Mine, adică să se lepede de modul Meu de gândire, de vorbire, de trăire.

Dacă acum vă găsiţi în Mine, înseamnă că veţi fi găsiţi şi atunci în Mine. [Atenţie mare! Înseamnă că trăim vremurile când se împlineşte proorocia din Apoc. 22.11].

Altfel nu se poate. Este imposibil. Să vă verificaţi în fiecare secundă, fracţiune de secundă! Şi noaptea, în somn (Cânt.Cânt 5.2), trebuie să vegheaţi ca să nu daţi curs nici unui gând care să vă ducă la a acţiona în mod rău.

Aceasta trebuie să fie singura voastră preocupare continuă şi constantă: vegherea, adică verificarea continuă. Dacă vorba nu e de la Mine, tăceţi ! Nu mai faceţi fapte rele! Respingeţi imediat gândurile rele şi nu le lăsaţi să se materializeze în vorbe rele şi în fapte rele! Voi trebuie să faceţi aşa. V-am dat putere să faceţi aşa. Dar voi lăsaţi puterea Mea şi nu o folosiţi. Asta e viclenie. Cereţi mereu putere. V-am dat puterea Mea. Acum trebuie s-o folosiţi. Trebuie să luptaţi ca să nu spuneţi nici o vorbă rea, să nu faceţi nici o faptă rea. Trebuie să alungaţi imediat din minte orice gând rău.

Dacă cei din jur au gânduri rele, spun vorbe rele, fac fapte rele, voi nu trebuie să faceţi ca ei. Situaţia voastră e foarte gravă, pentru că nu sunteţi în Mine, şi atunci nu veţi putea să fiţi în Mine, dacă nu sunteţi de pe acum în Mine.

Trebuie să vegheaţi, adică să vă examinaţi fiecare acţiune. Vegherea este pândă.

Acţiunile voastre rele nu sunt făcute în Mine. Tăceţi. Prin vorbele voastre, faceţi multe acţiuni rele. Să staţi în rugăciune continuă şi să aveţi gândul Meu, şi atunci nu veţi mai avea gânduri rele.

Starea voastră e din ce în ce mai rea. Dacă nu faceţi aşa, ca de acum să fiţi găsiţi în Mine, nici atunci nu veţi fi găsiţi în Mine.

Proorocie din 09.05.2010

Rău nu este ceea ce se întâmplă, ci răutatea e că nu ascultaţi ceea ce v-am spus mereu. Nu căutaţi împărăţia Mea, ci toate celelalte lucruri.

Dacă aţi căuta mai întâi împărăţia Mea (Matei 6.33), atunci aţi avea gândul spre Mine şi nu aţi mai vorbi nimic.

Eu am vorbit (Ioan 12.49) puţin, numai lucrarea pe care am avut-o.

Mâna mea e alături de voi. Inima mea e alături de voi. Atenţie la ceea ce vorbiţi, pentru că voi trebuie să semănaţi cu Mine (1 Ioan 2.6). Nu e timp de altceva.

Nu puteţi trăi ca Mine, pentru că nu vreţi. Cu asta vă pierdeţi timpul toată ziua: tot ceea ce spuneţi e nefolositor, TOTUL.

Eu nu am vorbit decât numai ceea ce Mi-a fost dat, nimic altceva. Asta trebuie să faceţi, ca să aveţi mântuire, nu cum faceţi voi.

Nu vă puteţi ruga neîncetat, pentru că vorbiţi neîncetat.

Dacă aţi fost trimişi, atunci vorbiţi, în rest tăceţi.

Eu nu am vorbit nimic nefolositor (Ioan 8.26). Faceţi şi voi la fel.

Cum vă rugaţi neîncetat? Mintea voastră e ocupată cu ceea ce vorbiţi.

Aşa veţi începe, acesta e începutul. Trebuie să începeţi odată, cu gura (Iacov 3.5-15). Acesta e începutul.

Nu vă mai plângeţi. Rar trebuie să mai deschideţi gura. Numai dacă vă trimit, să vorbiţi ceea ce vă spun Eu.

Voi nu vreţi să începeţi.

Vor veni lucruri şi mai rele. Nu e bună nici o preocupare a voastră. Vi se pare că e bună (Luca 8.18)! Asta e ceea ce v-am spus de multă vreme. Voi refuzaţi să faceţi.

Dacă mintea voastră va fi curată şi vorba curată, atunci nu veţi mai vorbi ce nu trebuie. Asta înseamnă să necinstiţi Numele Meu: să vorbiţi mereu tot felul de lucruri. De aceea starea voastră e dezastruoasă. Mă necinstiţi, vorbind încontinuu.

Timpul trece în defavoarea voastră. Fiecare moment l-aţi pierdut vorbind diferite lucruri care NU trebuie vorbite. Nu vorbiţi nici din Cuvântul Meu, nimic nu e bine cât vorbiţi inutil.

Cum credeţi voi că semănaţi cu Mine? Eu nu am vorbit nici un cuvânt inutil (Ioan 8.26). Ăsta e unul dintre lucrurile pe care trebuie să le faceţi ca să trăiţi ca Mine. Nimic din ceea ce vă preocupă, nu e bine. Nimic din ceea ce nu trebuia spus, Eu nu am spus. Aşa să faceţi şi voi.

Gândurile voastre nu sunt bune. Asta e starea voastră, rea! Am spus că sunteţi veştejiţi şi aţi rămas neroditori.

De multe ori v-am spus. Seva Mea nu poate trece prin uscăciunea voastră. Nu puteţi rezolva nimic prin ceea ce spuneţi. Nu puteţi nimic. Numai cei care trăiesc ca Mine şi fac cuvintele din Biblie, numai pe aceia îi pot folosi. Aş vrea să vă folosesc, dar voi nu vreţi. Nu pot folosi aceste vase murdare, care vorbesc ce nu trebuie şi au alte preocupări.

Voi nu puteţi să rezolvaţi nimic din ceea ce vreţi voi, pentru că împotrivirile sunt mari. Nu veţi face nimic dacă nu trăiţi ca Mine şi nu ascultaţi de Mine. Astfel, sunteţi uscaţi (Ioan 15.6) şi seva nu poate trece prin uscăciune.

Vi se pare că lucraţi alături de Mine. Voi lucraţi singuri, şi nu e nici un rezultat. V-am chemat la slujbă, dar nu vreţi să lucraţi. Trebuie să lucraţi după regulile pe care le impun Eu: inimă curată (Ps. 7.10), gând (1 Tim. 1.19) curat şi să nu mai vorbiţi nimic (2 Tim. 2.16). Respectaţi regulile! Acest lucru trebuie să-l ştiţi bine.

Copiii Mei nu au nici un fel de ambiţie. Voi aveţi ambiţie, mândrie şi orgoliu. Eu n-am avut acestea. Asta este, nu se poate altfel! Nu trăiţi ca Mine şi voi faceţi numai de la voi. Eu n-am făcut nimic de la Mine, am făcut ceea ce trebuia să fac. Voi nu faceţi ceea ce trebuie, ci ceea ce vreţi voi. Voi să faceţi numai ceea ce vi se porunceşte de sus. Dacă nu auziţi ce vă spun, să nu mai faceţi nimic.

Faceţi prea multă gălăgie, şi nu auziţi glasul Meu. Numai călăuziţi de Mine trebuie să fiţi. Degeaba mergeţi. Dacă continuaţi aşa, va fi rău. Lucrurile acestea le ştiţi. Vi le-am mai spus. Alte lucruri nu am ce să spun.

Sunt zilele din urmă, nu trebuie să vă intereseze. Bolile sunt din cauza acestei uscăciuni spirituale.

Preocupările voastre vă sunt mai dragi decât Cuvântul Meu. Aceasta e situaţia voastră. Aveţi gândurile voastre, preocupările voastre, ceea ce vreţi voi şi nu Cuvântul Meu.

Rugăciunea neîncetată nu se poate face decât când trăiţi ca Mine. Cine rămâne în Mine şi Eu în el (Ioan 14.20), atunci poate rugăciunea neîncetat (Luca 18.1 ;1 Tes. 5.17). Trăiţi în păcatul acesta neîncetat: că nu vă rugaţi neîncetat (1 Sam. 12.23).

Aveţi scris tot în Cuvântul Meu, dar nu împliniţi! V-am spus, să nu vă intereseze de cel de lângă voi, numai dacă Eu vă trimit special la el.

Cum să auziţi călăuzirea Mea, dacă voi faceţi gălăgie? Nu auziţi nimic!

Eu nu v-am spus că e uşor acest lucru. Problema este că voi nu vreţi să vă chinuiţi deloc şi continuaţi modul vostru de viaţă de până acum. Asta înseamnă lupta: să tăceţi, nu să vorbiţi!

Eu nu am spus nici un singur cuvânt inutil (Ioan 8.26), niciodată. Voi spuneţi vorbe goale (2 Tim. 2.16), necinstindu-Mă zi şi noapte. Dacă Eu făceam aşa, Îl necinsteam pe Tatăl. Nu se face ce faceţi voi, zi şi noapte. Din cauza aceasta starea voastră e rea.

Începeţi să vă rugaţi neîncetat, trăind ca Mine.

Vă întrebaţi de ce vin şi peste voi, nenorocirile care vin peste lume? Pentru că sunteţi ca ei, nu ascultaţi Cuvântul Meu şi nu trăiţi ca Mine.

Dacă aveţi gândul curat, inima curată şi nu mai vorbiţi, atunci călăuzirea Mea vine pe parcurs.

Cum vă ocupaţi de Împărăţia Mea, dacă nu trăiţi ca Mine? Toţi ştiu, din ce în ce mai multe lucruri din Cuvântul Meu, şi voi ştiţi. Începeţi cu începutul. Cu lucrurile făcute de formă, nu puteţi ajunge în Împărăţia Mea.

Vă prefaceţi că vă rugaţi. Veniţi la Mine numai când aveţi probleme, şi foarte rar mai veniţi să Îmi mai mulţumiţi pentru câte ceva. Trebuie să veniţi la Mine non-stop. Asta înseamnă să trăiţi ca Mine, să vă rugaţi neîncetat.

Păcat că nu vă rugaţi neîncetat, pentru că nu trăiţi ca Mine. Nenorocirile vor fi şi peste voi, dacă nu trăiţi neîncetat ca Mine (Apoc. 3.10).

Eu nu am făcut niciodată aşa ceva. Chiar dacă spuneţi lucruri care nu sunt bune, spuneţi-le la rugăciune. Vorbiţi cu Mine, nu între voi. Vorbiţi numai la rugăciune, nu între voi.

Voi vorbiţi numai între voi şi cu alţi oameni. Nu aţi înţeles că trebuie să vorbiţi numai cu Mine şi nu între voi?

  • Dacă nu vi se dă ce cereţi, este pentru că nu trebuie să vi se dea.
  • Vreau să vorbiţi numai cu Mine, nu între voi.
  • Dacă Eu vă trimit, atunci vorbiţi, altfel nu. Cuvintele pe care trebuie să la spuneţi, vi le dau Eu.

Ca să fiţi lucrători, trebuie să respectaţi regulile. Vorbiţi numai cu Mine, nu între voi, cum faceţi voi. Faceţi linişte, şi veţi auzi călăuzirea Mea. Cum credeţi voi că sunteţi în slujba Mea, dacă voi Mă necinstiţi pe Mine? Vorbiţi strictul necesar. Vreau să vorbiţi cu Mine, dar voi vorbiţi cu alţii!

Dacă se mai poate face ceva cu un copil al Meu, spre binele lui, Eu fac. Vorbiţi numai cu Mine. Dacă Eu vă trimit, vă şi spun ce trebuie să vorbiţi (Exod 4.12; Matei 10.19; Ioan 3.34; F.A. 2.4). Nici o propoziţie pe care o spuneţi voi nu este de la Mine! De aceea au venit nenorocirile, şi vor veni şi mai multe. De aceea, copiii Mei vor suporta nenorocirile care vor veni (Matei 24.13; Apoc. 13.7).

Gândul curat, inima curată şi să nu vorbiţi!

Nimic din ceea ce faceţi nu e după voia Mea. Să tăceţi, să nu mai vorbiţi. Nu auziţi călăuzirea Mea. Vorbitul, povestitul, chiar şi când vorbiţi din Scriptură, nu vorbiţi cuvintele pe care vi le spun Eu!

Mulţumiţi mai mult pentru că încă mai sunteţi pe picioarele voastre. Atât. Altceva nimic.

Uscăciunea voastră e mare, dacă şi după această rugăciune continuaţi să faceţi la fel ca şi până acum.

Vorbirea voastră (1 Petru 4.11; 2 Ioan 9-10) nu trebuie să fie cu întâmplări sau chiar cu acele cuvinte din Biblie pe care Eu nu vă spun să le spuneţi. Mult prea mult inutil, aţi spus până acum.

Omul mântuit, tace, nu vorbeşte despre: politică, întâmplări, bolnavi, ce se întâmplă în casa voastră, în jurul vostru, în lume.

Omul mântuit nu vorbeşte. El acţionează, se roagă. Nimic nu rezolvaţi dacă vorbiţi.

Starea voastră e dezastruoasă. Nu vreţi să vă puneţi lacăt buzelor, să vorbiţi numai cu Mine? Chiar dacă vă provoacă cineva, să nu răspundeţi. Aşa am făcut şi Eu (Marcu 14.60-61; 15.29-32) când m-au provocat, nu am vorbit.

Singurul vostru model sunt Eu (Evrei 3.1). Se poate face aşa. Citiţi în Biblie cum am făcut Eu. Eu am tăcut şi am vorbit doar ce Mi-a spus Tatăl. Tot ceea ce spuneţi, e inutil.

Dacă vă trimit Eu la o persoană, să-i vorbiţi ce spun Eu. Nu e potrivit să spuneţi lucruri din Cuvântul Meu dacă nu sunt potrivite pentru persoana respectivă. Din Cuvântul Meu să nu vorbiţi oricum, oricând.

În Cuvântul Meu să vedeţi că există mesaje care nu pot fi spuse în orice loc la orice persoană, în orice timp. Vorbiţi numai ce vă spun Eu.

Mesajul respectiv poate fi bun pentru o anumită persoană la un moment dat, iar pentru alţii nu e bun în momentul respectiv.

Au fost situaţii când Eu am oprit ca să fie transmis un mesaj (F.A. 16.7). Să mergeţi când vă spun Eu, unde vă spun Eu şi cui vă spun Eu să vorbiţi.

Dacă faceţi voia voastră şi nu voia Mea, NU veţi fi mântuiţi. Voi aveţi impresia că faceţi voia Mea! Cum ştiţi că este voia Mea dacă nu auziţi limpede şi clar vocea Mea? Nu o auziţi din cauza zgomotelor din duh, minte, gură.

Sunteţi jos, la bază. Nu vă mai preocupaţi de a şti, căci ştiţi destul. Staţi pe loc, nu mai faceţi nimic fără să vă trimit Eu. Dacă vorbiţi neîncetat şi nu auziţi vocea Mea neîncetat, cum puteţi să spuneţi că faceţi voia Mea? Voia Mea e să staţi pe loc şi să acţionaţi numai când vă spun Eu ce să faceţi şi unde să mergeţi.

În viaţa voastră de zi cu zi, trebuie să tăceţi şi să vă rugaţi. Astfel duhul vostru să vorbească cu Mine. Să nu mai vorbiţi cu buzele voastre. Nu trebuie să se audă. Eu Îl aud pe duhul vostru.

Vreau să văd că veţi face aşa.

Dacă nu faceţi voia Mea, nu puteţi fi cu Mine. Numai cei ce fac voia Mea neîncetat şi nu vorbesc, vor fi cu Mine.

Veghere înseamnă: înfrânare, pândă. Înainte să vorbiţi, trebuie să vă gândiţi dacă ce vreţi să vorbiţi este de la Mine. Orice vorbiţi, despre: politică, lume, întâmplări, evenimente, nu mai trebuie să vorbiţi. Orice spuneţi voi, sunt vorbe goale (2 Tim. 2.16).

Dacă vă trimit Eu, să vorbiţi numai mesajul pe care vă spun Eu să-l spuneţi şi nimic altceva în plus (Ier.23.28,29).

Eu până acum nu v-am trimis să spuneţi lucruri de la voi. Vorbiţi cu Mine, nu între voi.

Opriţi-vă şi încetaţi să mai vorbiţi între voi, şi rugaţi-vă neîncetat la nivel de duh. Aceasta e voia Mea şi a Tatălui, şi cine face (Ioan 14.24) astfel va fi mântuit.

Dacă a-ţi înţeles mesajul Meu şi vreţi să ascultaţi de Mine, de acum încolo să fiţi atenţi când vreţi să deschideţi gura. Să nu vorbiţi decât dacă ştiţi că ce vreţi să vorbiţi este de la Mine.

Asta înseamnă veghere: o înfrânare totală, a sta la pândă asupra voastră şi nu asupra altora.

Dacă veţi face aşa, încă vă mai pasă de Mine, de Cuvântul Meu şi de mântuirea voastră.

De voi depinde mântuirea voastră, de gura voastră (Ps. 78.36; Prov. 13.3; Ezec 33.31; Matei 15.8), de voinţa voastră, de libera alegere (Deut. 30.19; Ier. 21.8) a voastră, de ceea ce veţi face după cele ce v-am spus.

Proorocie din 16.05.2010

(RUGĂCIUNEA)

Nu se poate întâmpla ca Eu să nu vin, atunci când un copil al Meu se roagă pentru lucruri (adică numai Împărăţia cerului) care sunt după voia Mea.

Rugăciunile pe care le faceţi trebuie într-adevăr făcute prin Duhul Meu (Iuda 20), nu după capul vostru.

Voi puteţi face tot felul de rugăciuni, dar mai întâi să Mă chemaţi (Ier. 29.12) pe Mine, ca să fiţi plini. Sunteţi goi, puterea Mea o pierdeţi imediat. Dacă nu sunteţi cu puterea Mea în voi, nu puteţi (Ioan 15.5) face nimic. Dacă nu sunteţi plini de Duhul Sfânt (F.A. 4.8,31; 6.3; 7.55; 9.17; 11.24; 13.9,52), nu faceţi nimic pentru voi şi în lucrarea Mea. Puteţi să nu păcătuiţi de dimineaţă până seara, dar dacă NU sunteţi plini de Duhul Meu, nu puteţi rezolva nimic pentru lucrarea Mea (1 Petru 1.12).

Citiţi în Cuvântul Meu, că toţi lucrătorii Mei, aveau puterea (Luca 9.1; Matei 10.1; Marcu 3.13; 6.7) Mea peste ei. Dacă nu sunteţi plini de Duhul Meu, nu puteţi lucra. Dacă nu trăiţi după Cuvântul Meu (Ioan 15.7), nu puteţi fi plini de puterea Mea. De aceea, trebuie să chemaţi Duhul Sfânt peste voi, ca să curăţească vasele voastre murdare. Să ştiţi că puterea Mea trebuie s-o chemaţi neîncetat la lucru asupra voastră să vă curăţească. Iată o rugăciune făcută după voia Mea, că aţi chemat Duhul Sfânt asupra voastră, şi de aceea am venit.

Cum să nu vin, când văd din când în când şi câte o rugăciune făcută după voia Mea? Nu e suficient ca să nu păcătuiţi şi să trăiţi după Cuvântul Meu. Poate că mulţi fac asta. Aşa sunt ei. Le place să facă bine (Rom. 10.3), nu le place complicaţia. Nu se poate ca să fiţi lucrători cu Mine, decât dacă sunteţi umpluţi (Ef. 5.18) cu puterea Mea. Altfel nu puteţi lucra nimic. Aduceţi-vă aminte din Cuvântul Meu, de la Moise încoace. El era bun, ce bun era, dar l-am umplut cu puterea Mea. Dacă nu-l umpleam, nu era bun de nimic.

Cereţi puterea Mea asupra voastră. O umplere cu Duhul Meu curăţă murdăria. Foarte repede pierdeţi puterea Mea. Vă goliţi. Tot ce vă înconjoară (1 Cor. 6.14-18) face să pierdeţi puterea Mea repede şi să fiţi goi, să aveţi vasele goale. Cum credeţi că e posibil să fiţi cu Mine cu vasele goale, fără puterea Mea? Puteţi să vă străduiţi să faceţi totul la nivelul minţii, dar dacă nu aveţi puterea Mea, nu faceţi nimic. Duhul Meu este cel care lucrează, nu voi.

Aveţi vasele goale pentru că nu chemaţi puterea Duhului Sfânt în permanenţă asupra voastră în orice loc, căci cu puterea voastră (Ioan 15.5) nu puteţi face nimic. Aşa am făcut Eu cu ucenicii Mei. Le-am dat puterea Mea (Matei 10.1). Ce au făcut cu ea? Au pierdut-o. Le-am dat putere mare (Marcu 3.13; 6.7) peste toate bolile, şi duhurile. Au pierdut-o toţi, s-au lepădat de Mine (Ioan 6.60,66). Şi voi aţi pierdut-o. Cum să faceţi rugăciuni cu mintea voastră, sau din duhul vostru? Trebuie să cereţi putere. Să vă umplu (Ef. 5.18). Apoi să vă rugaţi prin Duhul Meu. Nu faceţi rugăciunile cum trebuie! Aşa cum am spus în Cuvânt în multe locuri şi cum am spus femeii samaritence, să vă rugaţi (Ioan 4.23-24) prin Duhul Sfânt. Mai întâi să chemaţi puterea Duhului Meu asupra voastră. Apoi puteţi cere ceva, porunci sau face lucrarea Mea. Altfel nu puteţi face, că sunteţi goliţi de puterea Mea. Imediat o pierdeţi. Când intraţi în băltoaca din jurul vostru o pierdeţi, cu toate spurcăciunile voastre. După un simplu dialog, o pierdeţi. Ce rugăciune este aceea pe care o faceţi prin duhul vostru? Nu are valoare. V-am mai spus acest lucru, dar nu ţineţi seama de Mine! Rugăciunea aşa trebuie s-o faceţi, dar n-aţi mai făcut de mult aşa: întâi să-Mi cereţi să vă umplu de puterea Mea, şi apoi să-Mi cereţi alte lucruri. De aceea n-au rugăciunile voastre nici o valoare (Matei 6.7), căci nu sunt făcute după Cuvântul Meu. Nu aţi văzut efectele rugăciunilor voastre, pentru că nu le-aţi făcut după Cuvântul Meu. De ce nu împliniţi porunca de a vă ruga prin Duhul Sfânt  (Iuda 20)?

Rugăciunea trebuie să fie după Cuvântul Meu. Adică trebuie făcută prin Duhul Meu. Asta se poate doar dacă mai întâi veniţi să vă umplu de puterea Mea şi de Duhul Meu. Orice cuvânt nefolositor (Matei 12.36) face să pierdeţi puterea. Aşa au făcut şi ucenicii. După ce le-am dat putere la toţi, unul a devenit îndrăcit (Ioan 6.70), şi-au pierdut credinţa. Apoi, le-am mai dat putere şi au avut-o, pentru că veneau mereu şi cereau (F.A. 4.29-31) putere. Aşa trebuie să faceţi şi voi. Puterea mea o pierdeţi prin: vorbire, comportare, etc. Trebuie să trăiţi după regulile din Cuvânt. Mai întâi rugaţi-vă şi cereţi să vă umplu cu Duhul Meu, apoi celelalte. Altfel, nu veţi mai putea rezista. Să cereţi ca să vă umplu pe voi mai întâi. Cum vă rugaţi voi pentru îndrăciţi, dacă nu sunteţi plini de Duhul Meu? Ce faceţi voi fără puterea Mea, e foarte rău. Aceste lucruri vi le-am mai spus şi nu le faceţi. Aceasta e ordinea la rugăciune, v-am reamintit-o. Vreau să faceţi aşa. V-am spus demult aceste lucruri. Le ştiaţi. Întâi cereţi puterea Mea, căci veniţi goliţi la rugăciune, va veni Duhul Sfânt şi vă va umple cu putere şi veţi putea lucra. Eu vreau oameni cu care să lucrez (Matei 9.37; Luca 10.2), dar n-am din aceia care lucrează după  regulile din Cuvântul Meu.

Întâi cereţi umplerea cu Duhul Meu. Cereţi-o mult. Apoi rugaţi-vă pentru alte lucruri. Nu împliniţi Cuvântul Meu (Iacov 1.22-23), după regulile Mele, şi faceţi rugăciuni cu puterea voastră, cu mintea şi cu buzele voastre.

Înainte de orice altă rugăciune, cereţi cu toată fiinţa voastră să fiţi umpluţi cu puterea Mea, şi mintea voastră să fie limpede, să nu aveţi nimic în ea. Chemaţi puterea Mea, şi ea vine! Ea se simte. Vine o cercetare puternică, inconfundabilă. Aţi văzut ce au făcut primii Mei ucenici. S-au lepădat toţi (Matei 26.56; Ioan 18.17,25,27) de Mine, pentru că s-au golit de puterea pe care le-am dat-o. A doua oară le-am dat puterea Mea (F.A. 2.2-4), pentru că aveau nevoie de ea. Ei n-au cerut-o, dar le-am dat-o. Acum voi ştiţi: cereţi puterea Mea.

Când vă rugaţi pentru lucruri grave, cum credeţi voi că puteţi să faceţi altfel, decât după regulile Mele? Trebuie ca mai întâi să cereţi puterea Mea peste voi, iar voi a-ţi făcut invers. De aceea nu primiţi, că nu faceţi după Cuvântul Meu, adică nu vă rugaţi prin Duhul Sfânt. Voi nu faceţi după Cuvântul Meu.

Când veniţi la rugăciune, starea voastră e jalnică. Vă goliţi de puterea Mea mereu. Cereţi mereu umplerea (Ef. 5.18) cu puterea Mea. Eu vin. Curăţ vasul (Exod 31.13; Lev. 29.8; 21.8; Ezec. 20.12) murdar şi pun în el Duhul Meu. Citiţi în Cuvânt, despre cei care aveau vasele golite de puterea Mea au rămas pe dinafară (Matei 25.3-11). Nu-mi trebuie vase goale (Matei 25.12). Acestea sunt vremurile. Cereţi puterea Mea, ca să puteţi lucra. Rugăciunea să o faceţi plini (Ef. 5.18) de puterea Mea. Să nu fiţi vase goale. Aceste rugăciuni au efect: cereţi puterea Mea, cu toată fiinţa voastră şi o s-o simţiţi bine cum vă copleşeşte foarte tare. Apoi, urmează umplerea cu puterea Mea. Când simţiţi că sunteţi plini cu puterea Mea, mijlociţi (1 Tim. 2.1) pentru aceia care vreţi. Aşa e scris în Cuvântul Meu. Aşa să faceţi.

 

Categorie: Fişierele mele | Adăugat de: rpemanuel44
Vizualizări: 97 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar
Miercuri, 2018-06-20, 01:33

Categoriile secţiunii
Fişierele mele [8]
Căutare
Fiți sinceri
Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 34
Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0