Select Language
 
Acasă » Fişiere » Fişierele mele

Proorocii (Prima parte)
2016-09-24, 12:23

SUMBRE

PROOROCII ALE VEACULUI

pentru GENERAŢIA aceasta

NU DISPREŢUIŢI PROOROCIILE (1 Tes. 5.20).

 

Aceste proorocii sunt un mare har că au fost scrise, atunci când au fost făcute, deoarece nimeni nu ţine cont de ele, pe o ureche le intră şi pe alta le iese. Dar faptul că au fost scrise, eu le-am considerat un mare har, mai ales pentru mine, fiindcă citindu-le, ceva s-a întâmplat cu mine şi în mine, s-a produs o schimbare în interiorul meu, pentru care îi mulţumesc bunului Dumnezeu în numele Domnului Iisus. Până a citi aceste proorocii, aveam altă gândire despre mântuirea oferită de Domnul, după ce am ajuns să le citesc, s-a schimbat complet conceptul despre mântuire şi văd că mântuirea aceasta este ceva foarte GROZAV, foarte înfricoşător . Să fiţi binecuvântaţi!  

 

Prorocie din 16 februarie 2003

Inima Mea e alături de voi (1 Cor. 28.9; 2 Cron. 15.2; Iac. 4.8). Cu cât mai mult timp staţi în legătură cu Mine (Luca 18.1; Luca 21.36), cu atât sunteţi mai câştigaţi (Ps. 50.23).

Trebuie să vă schimbaţi complet punctul vostru de vedere despre rugăciune, care acum nu e bun. Nu aţi înţeles că rugăciunile vă sunt folositoare vouă şi nu Mie! De aceea trebuie să vă rugaţi neîncetat (1 Tes. 5.17). În aceste momente, sigur veţi fi curăţiţi de puterea Mea (Matei 26.56).

Singurul lucru bun pe care puteţi să-l faceţi la rugăciune, este să uitaţi de voi şi de ale voastre, ca Eu să lucrez în inimile şi în fiinţele voastre. Trebuie să lucrez, că e mare nevoie. Voi veniţi înaintea Mea cu ideile voastre, cu mintea voastră (Ioan 4.23,24), dar nu e bine aşa. La rugăciune, trebuie să-Mi lăsaţi Mie controlul total asupra inimilor, sufletelor şi duhurilor voastre, ca Eu să pot lucra. Nu trebuie să vă impuneţi voia voastră, gândurile voastre. Daţi-Mi Mie prioritate asupra voastră. Dacă nu faceţi aşa, voi pierdeţi, nu Eu. Lăsaţi toate lucrurile din mintea voastră şi obiceiurile voastre. La rugăciune, nu contează nimic din lucrurile exterioare, căci Eu lucrez în inima şi mintea voastră.

Altceva mai bun de făcut nu există, decât să vă rugaţi. Este cel mai folositor timp pentru voi. Eu sunt alături de voi. Eu aşi vrea ca fiecare dintre casele voastre (1 Cor. 3.16; 6.19; Evrei 3.6), să fie o casă de rugăciune. Aşa ar fi spre binele vostru. Într-o casă de rugăciune, rugăciunea trebuie să fie continuă (1 Sam. 12.23). Oricând, cineva trebuie să fie în rugăciune şi să nu-l intereseze nimic (cât e ceasul, alte lucruri exterioare).

Eu am început o lucrare cu fiecare din voi. Pentru aceasta trebuie să citiţi Cuvântul Meu şi să împliniţi lucrurile vitale. Dacă veţi face aşa, nu veţi mai avea alte preocupări.

Vremea e trecută. Apropierea de Mine se face prin rugăciune prin Duhul Meu (Iuda 20). La rugăciune lăsaţi-mi Mie mintea şi inima voastră. Eu scriu acolo lucrurile Mele, peste cele rele care sunt acolo ! Potoliţi-vă.

Nu v-aţi gândit niciodată ce înseamnă să vă rugaţi prin Duhul Sfânt, cum scrie în Cuvântul Meu. Voi credeţi că vă puteţi ruga oricum.

De ce nu faceţi toate rugăciunile prin Duhul Sfânt? Trebuie să staţi în duh de rugăciune prin Duhul  Meu. Gândul vostru trebuie să fie spre Mine încontinuu (1 Cron. 16.11). Câteva lucruri din Cuvântul Meu trebuie să le aveţi în vedere, celelalte decurg din acestea.

Dacă aţi sta în rugăciune prin Duhul Meu, nu aţi veni să Mă întrebaţi anumite lucruri. Duhul Meu vă va călăuzi (Ioan 16.12-15). Dacă v-aţi lăsa călăuziţi de Duhul Meu, nu M-aţi mai întreba nimic(1 Ioan 2.27).

Trebuie să vă schimbaţi total modul de vieţuire. Voi veniţi să Mă întrebaţi la rugăciune, pentru că nu vă lăsaţi călăuziţi de Duhul Sfânt (Gal. 5.16). Numai aceia sunt copiii Mei, care se lasă călăuziţi permanent de Duhul Meu (Rom. 8.14).

Trebuie să aveţi în vedere timpul în care trăiţi. Dacă puneţi semne şi nu ştiţi încotro s-o luaţi, înseamnă că NU sunteţi călăuziţi de Duhul Meu. Vă purtaţi ca cei din timpurile când călăuzirea Duhului Meu nu era permanentă. Pe atunci acei oameni care Mă întrebau, nu erau ai Mei şi aşteptau răspunsul din exteriorul lor. Astăzi copiii Mei adevăraţi au călăuzirea Duhului Meu.

Proorocie din 27 noiembrie 2005

Am îngăduit să cunoaşteţi multe din Cuvântul Meu, dar trebuie să înţelegeţi că E TIMPUL SĂ LE ÎMPLINIŢI (Deut. 29.19,20). Să socotiţi că primul pas l-aţi făcut deja (1 Ioan 5.10). Să treceţi la al doilea pas. Să le împliniţi (Ezec. 20.19). Să nu rămâneţi doar la acest stadiu, care NU POATE SĂ VĂ DUCĂ LA MÂNTUIRE. Mântuirea nu puteţi să o aveţi fără împlinirea Cuvântului Meu. Pasul doi este mai important.

Aştept să văd că puneţi la lucru sufletele şi duhurile voastre, ca să împliniţi efectiv lucrurile pe care le cunoaşteţi. Concentraţi toată viaţa şi eforturile pe care le mai aveţi pentru a împlini TAINELE pe care vi le-am dat (1 Cor. 4.1). Nu este necesar să mai studiaţi altele. Să le împliniţi pe cele pe care vi le-am descoperit. Atenţia să vă fie îndreptată spre împlinirea lucrurilor pe care le aveţi în minte, duh.

Mântuirea voastră depinde de împlinirea lucrurilor pe care le-am îngăduit să le cunoaşteţi. Mântuirea nu depinde de cunoştinţă ci de împlinire. Cunoaşteţi mult, dar împliniţi puţin! Fiecare împlineşte într-o anumită măsură, dar împliniţi prea puţin faţă de cunoştinţele pe care le aveţi.

Împlinirea Cuvântului Meu constă în plecarea de la poruncile Mele. Nu puteţi sta departe de poruncile Mele, de Mine. DACĂ CONTINUAŢI AŞA, VA FI MAI RĂU CA ACUM. Împlinirea vă lipseşte acum, împlinirea poruncilor Mele.

Lăsaţi-le pe celelalte lucruri la care aveţi neclarităţi, împliniţi-le pe cele care vă sunt clare. Aştept să văd că veţi împliniţi aceste lucruri care vă sunt clare.

OAMENII CARE VOR AJUNGE LA JUDECATĂ, NU VOR AJUNGE DIN CAUZA NECUNOAŞTERII, CI DIN CAUZA NEÎMPLINIRII.

Concentrarea voastră să fie în ACESTE PUŢINE ZILE, LA ÎMPLINIRE (Iacov 1.22). Fiecare să dorească în permanenţă, de dimineaţa până seara să împlinească ceea ce ştie. NU MAI AMÂNAŢI să împliniţi pentru că NUMAI PUŢIN VĂ MAI RĂMÂNE PENTRU ÎMPLINIRE. Inima Mea este alături de voi. Sentimentele Mele sunt cele mai bune pentru voi (Ps. 85.8). Lucrurile simple pe care vi le spun duc la mântuire. Orice om ştie aceste lucruri simple, pentru că Eu le-am pus în el (aşa l-am construit), dar nu le împlineşte. Le-am scris în el, prin naşterea lui, dar nu le împlineşte. Treceţi la împlinire. Le-am scris în voi înainte de a le citi voi în Cuvântul Meu. Împliniţi-le măcar pe acelea pe care le-am pus în voi înainte de a le citi din Cuvântul Meu.

Vă pierdeţi timpul degeaba, pentru că trebuie să vă concentraţi spre lucrurile simple pe care Eu le-am pus în voi. Vreau să văd că vă străduiţi să vă împotriviţi până la sânge (Evrei 12.4) ca să le împliniţi. Eforturi mari trebuie să faceţi. Trebuie să vă spun: nu este uşor să împliniţi Cuvântul Meu (Ioan 12.47,48), dar să treceţi la pasul acesta. Este greu, dar pot să vă ajut. Este greu, dar puteţi.

Fiecare manifestare rea, sau care (nu e rea dar nici) nu e bună, înseamnă o neîmplinire a Cuvântului Meu. Viaţa voastră este plină de neîmpliniri ale Cuvântului Meu. De când vă treziţi şi până seara, voi nu aveţi împliniri. Orice neîmplinire face ca duhurile înşelătoare să aibă drepturi asupra voastră. Nu contează că un lucru este mare sau mic. Nu mai vorbiţi. Tăceţi. Să vă gândiţi mult până spuneţi un cuvânt ! Aceasta este principala voastră vină: vorbiţi mult, spuneţi cuvinte inutile, în loc să cântăriţi fiecare cuvânt, căci veţi da socoteală de fiecare cuvânt (Matei 12.36). Tăceţi. Tăceţi. Eu vreau să vă vorbesc mereu, dar văd că sunteţi ocupaţi cu alte lucruri. Ca să recepţionaţi mesajul Meu, trebuie să aveţi limpezire şi să nu mai spuneţi mesajele voastre, care oricum nu sunt bune. Faceţi linişte în voi, ca să auziţi mesajele Mele. Tăceţi. Mesajele mele vin la voi, dar voi trebuie să le auziţi. Voi faceţi lucruri rele şi nu le auziţi, căci nu faceţi liniştea spirituală necesară.

Acest lucru trebuie ştiut: împlinirea e pe primul plan, pe planul doi nu mai este nimic. Lăsaţi orice alt lucru. Opriţi gândurile voastre. Vreau să aveţi mintea liberă. Lăsaţi gândurile, vreau să aveţi mintea golită, să staţi în duh de rugăciune. Tăceţi, ca să auziţi mesajele Mele, glasul Meu de care aveţi nevoie mereu, în permanenţă, în fiecare moment.

Aveţi nevoie de călăuzirea Mea mereu, dar nu o puteţi avea, deşi ea vine către voi. Nu o auziţi pentru că faceţi prea multă gălăgie în jurul vostru şi nu aveţi mintea limpede.

Duhul Meu vrea să călăuzească în fiecare moment. Aveţi nevoie de călăuzirea Mea în fiecare moment. El îşi face datoria, dar voi nu auziţi călăuzirea Mea, căci faceţi prea multă gălăgie în gândurile  voastre, în mintea voastră, în jurul vostru. Gălăgia o faceţi şi în momentul când aveţi tot felul de gânduri (2 Cor. 10.5). Să aveţi mintea golită de gânduri, ca să pot să scriu Eu în ea.

Sunteţi păcătoşi (Evrei 7.26). Cele mai multe păcate le faceţi pentru că nu ascultaţi de călăuzirea Mea. Toţi faceţi aceste păcate. Le faceţi mereu. Gălăgia pe care o faceţi vă împiedică să auziţi glasul Meu. Ea nu vă lasă să auziţi călăuzirea Mea. Faceţi prea multă gălăgie în sufletul vostru, în mintea voastră, în inima voastră, în jurul vostru. Faceţi linişte, ca să Mă auziţi. Tăceţi. Tăceţi.

Ascultaţi călăuzirea Mea ! Aveţi nevoie de ea în fiecare clipă. Uneori o cereţi, dar nu o primiţi pentru că mintea voastră este plină cu tot felul de gânduri şi Eu nu pot scrie în ea. Călăuzirea Mea vine, dar gălăgia voastră nu vă lasă s-o auziţi. Tăceţi şi ascultaţi călăuzirea Mea! Ea vine. Ascultaţi-o!

Gălăgia este în minte, în creier, în suflet, în jur, prin vorbele voastre. Călăuzirea vine neîncetat, dar voi nu o auziţi şi nu o vedeţi, pentru că vă preocupă tot felul de lucruri. Trebuie să aveţi mintea golită ca să auziţi călăuzirea Mea. Aveţi planuri toţi, dar v-aţi gândit dacă acestea sunt în concordanţă cu călăuzirea Mea?

Vreau să văd că vreţi să auziţi călăuzirea Mea. O cereţi. O cereţi dar nu o auziţi şi nu este bine.

Inima Mea este alături de voi. Din dragoste vreau să vă dau călăuzirea Mea. Acesta este cel mai mare defect pe care-l au mulţi dintre copiii Mei: cred că sunt călăuziţi de Mine, dar nu aud călăuzirea Mea, pentru că n-au făcut linişte în ei şi în jur.

Aştept să văd ce răsunet vor avea cuvintele Mele asupra voastră. Dacă nu vor avea răsunet, situaţia voastră va fi în continuare rea.

Sunt duhuri înşelătoare multe, ele fac gălăgia lor, vă îndeamnă şi pe voi să faceţi gălăgie, ca să nu auziţi călăuzirea Mea.

Trebuie ca întâi să auziţi călăuzirea Mea şi apoi s-o urmaţi.

Proorocie din 4 februarie 2007

Ostaşii (Iov 7.1) Mei stau în legătură permanentă cu Mine. Să staţi în legătură neîncetat cu Mine, zi şi noapte, tot timpul (Luca 21.36). Dacă nu staţi în legătură permanentă cu Mine, cum puteţi rezista atacurilor vrăjmaşului care sunt îndreptate împotriva voastră? În fiecare secundă să staţi în legătură cu Mine căci şi vrăjmaşul vă atacă în fiecare secundă (1 Petru 5.8-9).

Hoardele de duhuri rele sunt împrejurul vostru şi vă împresoară. Ele îşi fac treaba lor. Ostaşii Mei trebuie să stea lipiţi de Mine. Dacă aceste hoarde îşi fac treaba în permanenţă, voi de ce nu v-o faceţi pe-a voastră? Să staţi strâns lipiţi de Mine?

Pentru că sunt atât de puţini ostaşii Mei, de aceea sunt hoardele acestea. Ostaşii Mei sunt foarte puţini. Să staţi lipiţi permanent de Mine, prin rugăciune. Aşa staţi lipiţi de Mine.

Aveţi ajutor de la Mine. Nu sunteţi singuri. Dar nu apelaţi la alte lucruri. Să staţi strâns lipiţi de Mine. Ajutorul vă vine de la Mine. Pentru voi sunt multe forţe care se luptă. Nu le vedeţi, dar ele sunt prezente şi se luptă în favoarea voastră.

Impresionante sunt forţele care sunt împotriva voastră, dar mai impresionante sunt forţele care sunt de partea voastră, duhurile slujitoare (Ev. 1.14) care vă apără. Dacă nu v-ar apăra, toţi aţi fi trântiţi la pământ. Vă înconjoară mereu, în permanenţă, de aceea trebuie (1 Cor. 11.10) să aveţi legătură cu Mine, pentru ca lupta să se desfăşoare în cele mai bune condiţii pentru voi.

Sunteţi luptători alături de Mine, şi aveţi de partea voastră aceste forţe impresionante, care luptă alături de voi, împotriva forţelor care vă atacă mereu. Sunteţi în permanenţă atacaţi de duhuri înşelătoare, de aceea trebuie să vă rugaţi permanent. Nu este un cuvânt întâmplător să vă rugaţi necurmat (1 Tes. 5.17), pentru că neîncetate sunt şi atacurile vrăşmaşului.

Sunt trimise în ajutorul vostru forţe şi sunteţi lucrători alături de Mine.

Lupta voastră constă în rugăciune şi legătura cu Mine.

Proorocie din 14 decembrie 2008

Trebuie să vă examinaţi în fiecare moment, pentru ca să vedeţi dacă sunteţi în Mine. Dacă sunteţi în Mine, atunci în voi circulă din seva Mea şi sunteţi roditori (Ioan 15.4). Dacă sunteţi în Mine, atunci veţi vedea că mereu şi mereu veţi observa că veţi aduce roadă după voia Mea, adică bună. Dacă prin voi circulă seva Mea, adică Duhul Meu, atunci roada e bună (Ioan 15.5).

Uitaţi-vă la voi. Dacă vedeţi că nu aveţi roadă bună, sau că nu aveţi nici o roadă, înseamnă că nu sunteţi în Mine, şi prin voi nu circulă seva Mea, înseamnă că sunteţi mlădiţe uscate, nu aveţi viaţă. Dacă nu circulă prin voi seva Mea, nu aveţi viaţă, sunteţi uscaţi (Ioan 15.6), neroditori, morţi.

Nu puteţi spune că aţi rămas în Mine, dacă nu aveţi legătură cu Mine. Legătura cu Mine trebuie să se facă în permanenţă prin Duhul Meu, care este seva Mea şi puterea Mea, care să se scurgă în voi, ca să fiţi roditori şi vii. Nu vă foloseşte la nimic că spuneţi că sunteţi în Mine, dacă nu se vede legătura continuă cu Mine, ca să fiţi verzi, roditori, vii (Rom. 8.10). Dacă nu aveţi legătura cu Mine sunteţi morţi, mlădiţe moarte, fără legătura cu viţa (Ioan 6.63). Nu trebuie să continuaţi această viaţă care nu este spirituală. De aceea sunt morţi spirituali toţi cei ce vă înconjoară, pentru că nu au legătura de viaţă cu Mine. Eu sunt singurul care fac legătura de viaţă cu voi, prin Duhul, neîncetat, nu numai din când în când. Printr-o mlădiţă uscată, nu circulă seva. Dacă nu se face neîncetat legătura dintre voi şi Mine prin Duhul Meu, nu aveţi viaţă în voi, vă amăgiţi degeaba. Nu aveţi viaţă spirituală. Degeaba vă amăgiţi cu vorbe goale. Numai dacă staţi în legătură permanentă cu Mine, şi se scurge Duhul Meu în voi, şi se face legătura cu Mine, atunci aveţi viaţă.

Viaţă aveţi dacă aveţi legătură cu Mine în fiecare moment. Printr-o mlădiţă vie, trebuie să curgă sevă încontinuu prin ea. Printr-o mlădiţă moartă, nu mai poate trece viaţa, Duhul Meu. Duhul Meu nu poate avea legătură cu mlădiţele care nu au rămas în mine, adică nu sunt după voia Mea. Nu se poate să continuaţi în acest fel. De aceea voi sunteţi uscaţi, pentru că nu aveţi sfinţenia necesară, ca să aveţi legătura cu Mine.

V-am spus aceasta, ca să ştiţi de ce nu aveţi viaţă, ci uscăciune. Nu se poate realiza legătura cu Mine, dacă nu aveţi sfinţenie. Unde e murdărie nu poate exista legătura cu Mine. De aceea v-am spus că sunteţi uscaţi şi fără viaţă. Duhul Meu vrea să curgă în mlădiţele uscate care aţi ajuns, dar nu poate pentru că există împotrivire din partea voastră. Duhul Meu cel Sfânt, adică seva Mea nu poate curge acolo unde nu e primită. Ca să primiţi această viaţă şi să aveţi legătura cu Mine, trebuie ca Duhul Meu să găsească locul prin care să curgă. Dacă voi vă împotriviţi la Cuvântul Meu, nu faceţi voia Mea ci faceţi ce nu trebuie făcut. Din cauza acestor două motive sunteţi uscaţi, neroditori. Vreau să ştiţi motivele pentru care nu se realizează legătura cu mine: 1. faceţi ceea ce nu trebuie să faceţi, 2. nu faceţi ceea ce trebuie să faceţi.

Azi am hotărât să vă atrag atenţia foarte serios.

Nu mai faceţi ceea ce nu trebuie să faceţi.

Nu mai spuneţi ceea ce nu trebuie să spuneţi.

Nu mai gândiţi ceea ce nu trebuie să gândiţi.

Apoi faceţi NUMAI ceea ce trebuie să faceţi.

Spuneţi NUMAI ceea ce trebuie să spuneţi.

Gândiţi NUMAI ceea ce trebuie să gândiţi.

Duhul Meu caută să treacă, să facă legătura cu voi, dar este oprit de aceste motive. Faceţi cum v-am spus şi o să vedeţi că nu veţi mai fi uscaţi, ci vii.

V-am spus motivele pentru care sunteţi neroditori. Dacă continuaţi aşa, sunteţi mlădiţe inutile. Duhul Meu trebuie să lucreze, să se scurgă neîncetat în voi în fiecare secundă, ca să fiţi vii. Voi sunteţi cei care opriţi scurgerea sevei acesteia de la Mine în voi. Aştept să văd că veţi face astfel, cu orice preţ. Nu există un lucru mai de preţ decât să aveţi viaţa. Nu o aveţi, sunteţi uscaţi. Nu puteţi să aveţi nici o călăuzire, dacă Duhul Meu nu se scurge în voi. Voi opriţi această scurgere prin comportarea voastră. Duhul Meu nu poate trece pe unde nu este sfinţenie. Nu aveţi preocupare pentru aceasta. Puterea Mea nu poate trece prin voi, pentru că găseşte lipsă de sfinţenie, şi împotrivire. Împotrivirea faţă de Mine se vede dacă faceţi acţiuni care nu sunt după voia Mea. Să faceţi acţiuni care sunt după voia Mea. Călăuzirea trebuie s-o simţiţi, s-o auziţi, s-o vedeţi, este de neconfundat. Degeaba vă amăgiţi că aveţi călăuzirea Mea dacă nu o simţiţi palpabil, s-o vedeţi, s-o auziţi şi să o aveţi permanent. Când faceţi orice lucru rău, nu vedeţi că nu mai aveţi legătura cu Mine? Aşa trebuie să simţiţi şi legătura cu Mine şi călăuzirea.

Orice preţ e prea mic pentru a realiza legătura cu Mine permanent. Nu se poate din când în când să vă vindec, să vă vorbesc apoi să rămâneţi în continuare uscaţi. Ori luaţi hotărârea să treceţi la viaţă, ori să rămâneţi uscaţi. Atunci de ce mai veniţi la Mine cu diferite lucruri dacă nu lăsaţi viaţa să curgă în voi? Faceţi aşa. Toată preocuparea voastră să fie îndreptată spre lucrurile pe care vi le-am spus, ca să le înţelegeţi bine. Nepăsarea vă duce la pierire sigură (Ezec. 16.49). Nu mai faceţi nimic, decât dacă cercetaţi dacă e după voia Mea (Gal. 5.10), dacă nu staţi pe loc. Asta înseamnă veghere, ceva greu, fiecare secundă înainte să faceţi o acţiune staţi pe loc şi vedeţi dacă e după voia Mea atunci s-o faceţi, altfel n-o mai faceţi. Vegherea înseamnă, ca în fiecare moment să vă cenzuraţi acţiunile. Nu vă pripiţi. Vegherea este condiţie de mântuire.

Orice vreţi să faceţi, să vedeţi dacă e după voia Mea. Vegherea înseamnă siguranţa că acţiunea e bună, adică e după voia Mea. Dacă nu e după voia Mea opriţi-vă, n-o mai faceţi. În fiecare secundă: o privire, o vorbă, un gând, nu trebuie să faceţi dacă nu e după voia Mea, cercetaţi cu Cuvântul Meu. Orice acţiune, orice activitate, verificaţi-o cu mare grijă în fiecare secundă, aceasta e vegherea. Până acum vegherea voastră a fost o vorbă goală. Pentru a veghea trebuie să fiţi treji mereu, să vedeţi dacă ce faceţi e după voia Mea.

Din cauza nevegherii, nu vă examinaţi cu mare atenţie fiecare acţiune, de aceea aţi ajuns uscaţi, fără viaţă. Credeţi că voi sunteţi perfecţi, suficienţi şi atunci vă guvernaţi viaţa cum vreţi. De aceea sunteţi uscaţi, pentru că nu ascultaţi toate aceste lucruri pe care vi le-am spus Eu. Faceţi lucruri pe care nu le examinaţi dacă sunt după voia Mea. Aştept să faceţi lucrurile pe care vi le-am spus. Nu aveţi nevoie de nimic altceva, decât de această legătură cu Mine, ca să se scurgă în voi Duhul Sfânt, adică seva. Ea vă va ajuta să trăiţi. De altceva nu mai aveţi nevoie, să ştiţi alte lucruri. O să vedeţi că, călăuzirea Mea este suficientă şi este de fapt tot ceea ce aveţi nevoie. Nu vă mai bizuiţi pe înţelepciunea voastră prin care înţelegeţi Biblia. Totul e înşelător. Sunt vremurile cele mai rele. Totul e condus de duhurile rele, care vor să vă abată de la legătura cu Mine. Nu vă mai bazaţi pe nimic decât pe legătura cu Mine, pe călăuzirea Mea.

Nu vă mai bizuiţi pe voi înşivă, nici pe alţi oameni, pe nimic în afară de Mine. Sunt zile aşa de grele din punct de vedere spiritual, încât numai călăuzirea Mea vă poate ajuta să aveţi viaţă în voi. Nu înţelegeţi, nu puteţi înţelege ce citiţi. Numai călăuzirea Mea (1 Ioan 2.27) vă ajută.

Nu vă mai bizuiţi pe voi înşivă, şi nici pe alţi oameni. Siguranţa voastră e să puteţi fi călăuziţi de Mine, să aveţi sfinţenie, ca Duhul Meu să curgă prin voi. Lăsaţi toate lucrurile (Rom. 8.7-8) celelalte, vorbele goale (2 Tim 2.16) cu care aţi venit la Mine, pe care credeţi că aveţi abilitatea să le înţelegeţi. Vă înşelaţi (Ier. 42.20; 1 Cor. 6.9).

V-am mai spus că uscăciunea voastră împiedică scurgerea sevei de la Mine la voi. Potoliţi-vă. Ascultaţi aceste lucruri. Nu le mai ignoraţi. Luaţi-le în seamă, în calcul. Numai pe acestea trebuie să le luaţi în calcul, şi nimic altceva. Aceasta e totul. Dacă nu aţi rămas în Mine, nu aveţi viaţa veşnică, sunteţi inutili, nu sunteţi utili pentru nimeni. Rămâneţi în Mine, ca Duhul Meu să se scurgă în voi. De aceea vă trebuie rugăciune neîncetată. Nu poate sta Duhul Sfânt unde nu e sfinţenie şi e împotrivire. Orice privire, orice acţiune, orice gândire, orice vorbă trebuie examinată dacă e după voia Mea.

Proorocie din 21 decembrie 2008

Mă chemaţi, dar prezenţa Mea trebuie să fie mereu în voi, nu numai uneori. Voi credeţi că din când în când trebuie să fiu în voi. Voi Mă chemaţi şi văd preocupare pentru acest lucru. Eu nu pot fi acolo unde nu e sfinţenie, unde sunt preocupări care nu sunt după voia Mea. Sfinţenia Mea nu poate rămâne unde nu e sfinţenie (1 Tes. 4.3-5). Când voi faceţi orice lucru care nu e după voia Mea, nu mai sunteţi protejaţi de Mine.

A veghea, înseamnă ca în fiecare moment să fiţi atenţi la tot ce:

- faceţi,

- vorbiţi,

- gândiţi.

Nu e uşor, e greu. În momentul când faceţi orice lucru care NU E DUPĂ VOIA MEA, prezenţa Mea NU este acolo. Sfinţenia Mea nu poate să fie acolo unde sunt faptele lumii. Acolo unde văd orice manifestare a prieteniei cu lumea, prezenţa Mea NU e.

Nu se poate să staţi în legătură permanentă cu Mine, adică Duhul Meu să fie unit cu duhul vostru, DACĂ voi faceţi faptele lumii.

Prietenia cu lumea e vrăjmăşie cu Mine (Iac.4.4), şi atunci când faceţi faptele lumii, eu Mă retrag. Prin asta îmi arătaţi că Îmi sunteţi ostili Mie, direct.

Eu sunt Cuvântul. Dacă lucraţi împotriva Cuvântului, lucraţi împotriva Mea. Eu nu pot privi spre nelegiuirile oamenilor la care sunteţi părtaşi.

Dacă vreţi să mai fiţi vrăjmaşi cu Mine, atunci continuaţi aşa. Cum vreţi să fie Duhul Meu în voi tot timpul? Slava Mea nu poate privi, spune, gândi, la ce vreţi voi. Nu puteţi fi cu Mine şi cu acele duhuri înşelătoare care vă dau aceste preocupări. TREBUIE SĂ RENUNŢAŢI LA TOT CE NU E DUPĂ VOIA MEA!

Voi veniţi la Mine numai atunci când aveţi nevoie, sau din când în când. Un copil al Meu rămâne (Ioan 15.6) tot timpul în Mine, nu din când în când. Dacă aţi avut vreo putere, v-aţi golit imediat, ori de câte ori :

- priviţi,

- gândiţi,

- vorbiţi despre faptele lumii.

Nici să vorbiţi despre faptele oamenilor din lume NU aveţi voie (Ef. 5.10-11), atunci vă goliţi. De aceea vedeţi că nu aveţi putere, vedeţi acţiunea acestor duhuri în voi şi în jur. Nu aveţi voie să vorbiţi orice. Cuvântul e scris: feriţi-vă de vorbăriile goale (2 Tim. 2.16).

Ori de câte ori vorbiţi lucruri care nu sunt în Scripturi, sunteţi vrăjmaşii Mei.

Prezenţa Mea nu poate fi compatibilă cu lucrurile pe care le faceţi. Prezenţa Mea nu poate fi cu voi, atât timp cât nu faceţi voia Mea.

Nu aveţi voie să vorbiţi orice, ci să vă rugaţi, să cântaţi, să spuneţi versete. Altceva nu trebuie, că vă depărtează de Mine. Nimic să nu vorbiţi inutil.

Voi vă lăsaţi singuri târâţi de lângă Mine. Orice vorbă aţi spus, care reprezintă prietenia cu lumea, sau despre faptele oamenilor din lume, aţi spus spre nenorocirea voastră.

Vrăjmăşia cu Mine, înseamnă să faceţi ceea ce nu trebuie să faceţi, adică să spuneţi vorbe nefolositoare (Matei 12.36), şi să faceţi fapte nefolositoare. Chiar dacă spuneţi ceva, atunci acel ceva să fie scris în Cuvântul Meu, aşa cum e scris (Luca 10.26; 1 Cor. 4.6), nu altceva. De aceea nu mai aveţi putere. Faceţi zgomot, spuneţi lucruri care NU trebuiesc spuse.

Este aşa cum vă spun : Lăsaţi la o parte orice lucru care nu e după voia Mea. Voi Mă izgoniţi. Eu vreau să stau lângă voi. Prin fapte, vorbe, gânduri, Mă izgoniţi. 

Preocuparea voastră să fie: cum să faceţi voia Mea (Ef. 5.17), şi atunci prezenţa Mea e acolo. Să vă preocupaţi de modul cum trebuie să vă rugaţi, şi cum să faceţi ca duhul vostru să fie potolit. Este aşa. Starea voastră nu e bună. Voi Mă izgoniţi prin toată comportarea voastră. Nu pot sta (Evrei 7.26) acolo unde nu e sfinţenie totală.

Ştiţi toate lucrurile pe care trebuie să le faceţi. Nu mai trebuie să le aflaţi. Trebuie să faceţi voia Mea, zi şi noapte. Trebuie să vegheaţi la fiecare:

  • faptă,
  • vorbă,
  • gând,
  • acţiune.
  • Nu aveţi ce să mai cercetaţi. Totul este vegherea.

Dacă vine un duh înşelător şi vă face să fiţi gata să spuneţi ceva, SĂ NU mai spuneţi! Aceasta înseamnă să faceţi voia (Ef. 6.6; Col. 4.12; 1 Tes. 5.18-20) Mea. Să nu ajungeţi la judecată pentru ceea ce spuneţi !

Dacă vă rugaţi neîncetat, cum de mai vorbiţi atâta? Măcar unul din voi trebuie (Matei 18.20) să fie treaz, şi să oprească orice lucru care nu e după voia Mea. Lepădaţi orice fel de răutate şi de pornire rea. Prezenţa Mea nu poate participa la răutăţile voastre.

Ştiţi tot ceea ce trebuie să faceţi. Putere v-am dat. Vreau să văd împotrivirea voastră la rău, fiecare în dreptul lui. Niciodată nu e prea mult să staţi în legătură cu Mine prin Duhul Sfânt. De aceea sunteţi fără frâu (Prov. 29.18) şi depărtaţi de Mine, căci staţi puţin timp cu Mine şi vreţi să vă întoarceţi degrabă la preocupările voastre. Totdeauna vă grăbiţi să terminaţi legătura cu Mine, şi să treceţi la preocupările voastre. Trebuie să încetaţi cu toate preocupările voastre, şi să staţi timpul vostru în părtăşie cu Mine.

Sunteţi manevraţi de duhuri înşelătoare. Dacă sunteţi la rugăciune, auziţi glasul Meu şi atunci e bine. Când nu faceţi aşa, prezenţa Mea nu e acolo. Sunteţi amăgiţi că e, dar de fapt nu e ! Nu mai spuneţi nimic, decât Cuvintele Mele din Scriptură.

Mult prea puţin staţi în legătură cu Mine. Mă izgoniţi din viaţa voastră prin orice discuţie sau afirmaţie pe care o faceţi. Sunt vorbe goale, tot ceea ce spuneţi în cea mai mare parte a timpului vostru. Prin acestea Mă necinstiţi toţi, prin vorbele goale pe care le spuneţi. Duhurile înşelătoare vor să Mă necinstească prin vorbele goale pe care vă determină să le spuneţi. Chiar dacă sunt adevăruri nu-s minciuni, NU trebuie să le spuneţi. Vegheaţi neîncetat la ce vă iese din gură. Ţineţi bine minte: ori de câte ori faceţi orice lucrare a lumii, sau priviţi la faptele lumii sau vorbiţi despre ele, oriunde aţi fi, în casă sau pe afară, Mă izgoniţi de la voi.

Ştiţi tot ce aveţi nevoie să ştiţi. Ştiţi ce înseamnă vegherea. Înseamnă să faceţi un control amănunţit : al tuturor vorbelor care vă ies din gură, al tuturor gândurilor (cele rele sunt de la duhurile rele), ale tuturor faptelor. Dacă aveţi vreo vorbă rea, gând rău sau faptă rea, cât de mică, prezenţa Mea NU poate fi acolo.

Vă poruncesc Eu să faceţi rele? Nu mai faceţi rău, nu e de la Mine. Dacă faceţi vreun rău, nu e de la Mine. Nici un rău. Eu nu vă poruncesc să faceţi rău, ci numai duhurile înşelătoare vă îndeamnă la rău. Acestea sunt timpurile. Nu mai vorbiţi, doar rugaţi-vă. Faceţi prea multă gălăgie. Călăuzirea Mea vrea să vină spre voi, dar nu o auziţi, căci faceţi prea mult zgomot.

Părtăşia cu fraţii nu înseamnă să vorbiţi, ci să vă rugaţi, să ascultaţi Cuvântul, să Mă slăviţi pe Mine. Chiar dacă v-ar plictisi numai aceste lucruri, numai pe acestea trebuie să le faceţi. Aceasta e voia Mea. Altele nu.

Sigur că vi se pare plictisitor, dar aşa trebuie să faceţi. Pentru că trebuie să treceţi de la starea de moarte spirituală, la viaţă. Chiar dacă v-ar plăcea mai mult starea de moarte spirituală, nu e bine. Voia mea e să fiţi mântuiţi. Dacă nu este exact ca şi voia Mea, atunci voia voastră este de fapt voia duhurilor înşelătoare. Să nu faceţi decât voia Mea. Să citiţi din Cuvântul Meu aceste lucruri care arată voia Mea, atât, şi să faceţi voia Mea. Orice alte discuţii nu sunt de la Mine. Orice controversă nu e de la Mine. Să citiţi voia Mea şi s-o faceţi.

Dacă într-un loc se mai poate vorbi, Eu tot asta spun, dar Eu NU mai sunt lăsat peste tot.

Nu mai este timp pentru altceva, aşa sunt timpurile. Atât. Pentru orice alte lucruri nu mai e timp. Veţi vedea în scurt timp, că lucruri foarte rele au început să lucreze. Nu mai e timp în care să nu faceţi voia Mea. Să nu mai treceţi (Luca 10.26; 1 Cor. 4.6) peste ce vă spun Eu. Să faceţi ce vă spun, cu orice risc şi cu orice preţ. Să vă aduceţi aminte zi şi noapte de ce vă spun. Învingeţi-vă mândria, trufia (Is. 2.17) şi lipsa de smerenie. Nu mai e timp (Ef. 5.16-17) de nimic altceva. Aceasta e situaţia pentru vremurile astea.

Orice preocupare pe care intenţionaţi să o aveţi, trebuie să o aduceţi în faţa Mea, ca să vedeţi dacă e după voia Mea. Nu mai vorbiţi (2 Tim 2.16). Citiţi (Iosua 1.8), aflaţi voia Mea, şi rugaţi-vă. Ştiţi tot ce aveţi de făcut. În fiecare secundă, trebuie să vă examinaţi pentru a afla dacă acţiunile pe care intenţionaţi să le faceţi, sunt după voia Mea. Dacă vreţi să spuneţi ceva, chiar dacă e adevărat, dacă nu este după voia Mea, nu mai spuneţi. Dacă nu faceţi aşa, nu veţi mai putea rezista, veţi fi doborâţi. Lăsaţi la o parte orice discuţie dacă nu e după voia Mea, chiar dacă aveţi dreptate.

Nu mai contează dreptatea voastră. Nu se mai poate rezista altfel. Dacă Eu nu sunt cu voi vi se vor întâmpla mari nenorociri. Duhurile înşelătoare vă înconjoară. Lăsaţi mândria şi trufia, căci din cauza lor nu auziţi călăuzirea Mea. Cântaţi, citiţi, rugaţi-vă. Este foarte rău dacă vă plictisiţi când staţi în legătură cu Mine. Legătura cu Mine nu trebuie să se încheie niciodată. Altfel, vă vor cotropi aceste duhuri şi nu veţi mai scăpa de ele niciodată.

Dacă prezenţa Mea nu e într-un loc, atunci acolo sunt duhuri înşelătoare, care acţionează foarte rău. Nu mai faceţi pe placul acestor duhuri înşelătoare. Acum faceţi pe placul acestor duhuri înşelătoare, fiecare în alt fel. Reuşesc să vă determine să fiţi alături de ele, şi nu alături de Mine. Istoria se repetă cu fiecare din voi.

Dacă vedeţi că duhurile înşelătoare vin, plecaţi de acolo. Eu nu pot fi prezent acolo unde este o ceartă, o neînţelegere, orice fel de controversă. În aceste situaţii, voi sunteţi doar cu duhurile înşelătoare, care au drepturi asupra voastră. Când aveţi orice discuţie, care nu înseamnă citirea versetelor biblice, Eu nu sunt acolo. Este aşa. Când faceţi orice fel de lucruri neîngăduite, priviţi la faptele oamenilor din lume, priviţi sau participaţi la o ceartă, Eu nu sunt acolo.

Eu nu sunt unde este cea mai mică discuţie în contradictoriu, neînţelegere (1 Cor. 11.16; 2 Tim. 2.14). Trebuie să urâţi cearta, neînţelegerile. Să urâţi tot ceea ce nu e după voia Mea şi nu vine de la Mine.

Pe fiecare duhurile rele vă atacă şi încearcă să vă cumpere cu moneda potrivită pentru fiecare în parte. Asta fac duhurile înşelătoare, vă fac să credeţi că voi aţi vrea să faceţi un lucru, dar de fapt ele vor SĂ NU faceţi voia Mea.

 

Proorocie din 28 decembrie 2008

ESTE TIMPUL SĂ LUCRAŢI. Lucraţi, nu cu ceilalţi, ci cu voi. Fiecare, cu el însuşi, cât se mai poate lucra. Nu este timp de odihnă. Veţi avea timp de odihnă. Acum trebuie să lucraţi. Cea mai grea lucrare a voastră cu putinţă este VEGHEREA. Este cel mai greu să vă verificaţi în fiecare secundă ceea ce faceţi, dacă este după voia Mea. Aceasta este lucrarea cea mai grea. VEGHEREA NEÎNCETATĂ. Aceasta este lucrarea, nu alta. Încă nu sunteţi veghetorii care trebuie să fiţi. Încă faceţi lucruri care nu ştiţi dacă sunt după voia Mea, dacă sunt de la Mine.

Vegherea nu se poate face decât dacă aţi rămas în Mine. Toate se fac numai într-o ordine. Învăţaţi de la Mine: nu puteţi veghea decât dacă rămâneţi în Mine, dacă aveţi legătură permanentă cu Mine. Aceştia sunt paşii:

1. rămâneţi în Mine.

2. vegheaţi.

Cum vegheaţi voi dacă nu trăiţi ca Mine? Să trăiţi frumos. Fără rămânerea în Mine nu există veghere. Nimic nu se poate face la voia întâmplării. Veţi fi veghetori doar dacă veţi rămâne în Mine, şi atunci veţi vedea şi auzi ceea ce Eu vreau să vă arăt. Nu puteţi să vedeţi lucrurile grave care sunt. Numai veghetorul le vede, le pipăie, le simte. Cine doarme nu le vede. Voi trebuie să vegheaţi, ca să vă arăt lucruri mari, pe care nu le vedeţi. Veghetorul nu doarme, el vede tot, aude tot, cunoaşte, pipăie, simte tot ceea ce Eu vreau să-i arăt. Lucrarea s-o facă fiecare cu el însuşi, şi atât. Vegherea se poate face numai dacă rămâneţi în Mine.

Istoria vă este ostilă. Totul vă este ostil. Trebuie să vedeţi totul ce e în realitate. Cel ce doarme nu vede, nu ştie, nu simte nimic din jur. Trebuie să vedeţi tot ce vreau să vă arăt. Eu nu pot sta unde e răutate, unde nu e sfinţenie, unde e păcat. Fiecare are mult de lucru. E perioada când trebuie lucrat mult. Nu mai e timp de odihnă. Lucrarea s-o facă fiecare cu el însuşi, şi atât.

Putere nu veţi avea decât dacă veţi veghea zi şi noapte. Nu veţi putea rezista decât dacă vedeţi tot ce vă arăt Eu. Nu vedeţi pentru că dormiţi, aţipiţi. Puterea mea e la dispoziţia voastră. Folosiţi-o. Lucraţi şi voi. Eu lucrez oricum. Acum e timpul să lucraţi. Veţi avea timp şi de stat. Cu cât mai tare se intensifică lucrările rele, voi trebuie să lucraţi mai mult. Lucraţi, nu mai staţi, căci nu mai este timp de stat, de odihnă.

Trebuie o examinare în vederea vegherii neîncetate. Vegherea fără rugăciune nu se poate face. Rugăciunea neîncetată se face odată cu vegherea. Ostaşii Mei trebuie să vegheze. Nu trebuie să doarmă, nu mai e timp de dormit. Ostaşii Mei sunt veghetori. Ei trebuie să primească ordinele de la Mine, şi nu le pot primi dacă ei dorm. Orice faceţi, trebuie să aveţi deplina încredinţare, că e de la Mine. Altfel, să nu mai faceţi nici un lucru, oricât de mic ar fi. Nu mai ascultaţi de ordinele vrăjmaşului. Ascultaţi de Cuvântul Meu, de ordinele Mele. Dacă nu vegheaţi, nu vă rugaţi, şi nu rămâneţi în Mine, nu puteţi auzi ordinele Mele, ci auziţi ordinele vrăjmaşului. Ordinele lui le auziţi din toate părţile. Ca să auziţi ordinele Mele trebuie să faceţi linişte. Aţipirea voastră e prielnică pentru vrăjmaş. Nu veţi mai rezista în gălăgia care vă înconjoară. Trebuie să fiţi veghetori ca să auziţi ordinele Mele, mesajele Mele, glasul Meu.

Eu vă spun textual ce trebuie să faceţi în fiecare împrejurare, pentru fiecare din voi. Fiecare are altă comandă specifică fiecăruia. Fiecare are o comandă, o călăuzire proprie lui, pentru locul şi contextul acela. Voi trebuie să auziţi ce spun Eu. Eu sunt Comandantul. Nu mai ascultaţi de duhurile înşelătoare (Luca 9.55). Nu Mă auziţi pentru că nu faceţi liniştea necesară ca să Mă auziţi. Eu vorbesc. Auziţi-Mă. Vorbesc mereu, zi şi noapte. Dar voi nu Mă percepeţi mereu, ci rar, din când în când, pentru că nu vegheaţi, nu vă rugaţi neîncetat şi nu rămâneţi în Mine.

Deci paşii sunt :

1. rămânerea în Mine.

2. rugăciunea neîncetată.

3. vegherea.

Nu aţi vrea să vă fie mai simplu, ca să ştiţi ce să faceţi, pe unde s-o luaţi? Pentru aceasta, trebuie să înţelegeţi că nu puteţi auzi glasul Meu cât sunteţi în starea aceasta gravă. Numai veghetorul aude. Bunătatea, dragostea, trăirea ca Mine, vă ajută să fiţi veghetori. Vă puteţi examina singuri pentru a vedea dacă aveţi :

bunătate,

dragoste,

desăvârşire,

sfinţenie.

Marea taină e: dacă nu sunteţi ca Mine, dacă nu aţi rămas în Mine, cu ce vă comparaţi, dacă nu aveţi standardul Meu de vieţuire? Dacă nu aţi rămas în Mine (Ioan 6.56; 15.7; F.A. 2.46), nu trăiţi ca Mine, totul e difuz . De aceea trebuie să nu dormiţi, ci să rămâneţi în Mine, ca să fie în voi numai bunătate, numai dragoste. Nu se mai poate altfel, fără să vegheaţi nu mai puteţi să auziţi călăuzirea Mea şi ordinele Mele, şi nu mai sunteţi ostaşii Mei ci ai acelor duhuri rele.

Dacă nu rămâneţi în Mine, nu aveţi cu ce să vă comparaţi (nu aveţi standardul Meu), şi nu veţi vedea ceea ce vreau să vă arăt. Totul trebuie urmat într-o anumită ordine, numai aşa se mai poate.

1. Dacă rămâneţi în Mine, aveţi dragoste şi bunătate.

2. Atunci vă puteţi ruga.

3. Astfel veţi veghea, şi veţi auzi tot ce trebuie să auziţi, veţi auzi sunetul trâmbiţei Mele. Altfel, nu auziţi nimic din sfera sfântă.

Comenzile pentru voi sunt punctuale, pentru fiecare, local, şi pentru deciziile pe care trebuie să le ia fiecare. Fiecare trebuie să aibă călăuzirea lui proprie. Fiecare lucru trebuie să-l faceţi cu Mine.

Aţi început să trăiţi în timpul în care trebuie să fiţi fiecare călăuzit specific, nu e valabilă pentru toţi aceiaşi călăuzire. Fiecare are călăuzirea lui valabilă strict pentru el, pentru că el este într-o situaţie specifică lui, pentru el, şi atunci nu se mai poate altfel decât cum vă spun Eu.

Eu trebuie să lucrez în mod direct cu fiecare din voi. Nu se poate aplica de la unul la altul. Să ştiţi că dintotdeauna copiii mei aşa trebuiau să trăiască, dar acum e mare nevoie să faceţi aşa ca să puteţi rămâne în picioare (Luca 21.36).

Voi trebuie să auziţi glasul Meu, care trebuie să ajungă la voi, prin negura de duhuri potrivnice. Acum e mare nevoie de aceste lucruri: să auziţi, să vedeţi, să pipăiţi tot ce vă spun. Altfel, nu mai ştiţi pe unde să o luaţi. Este foarte periculos să acţionaţi la voia întâmplării, fără să aveţi călăuzirea Mea, pentru fiecare vorbă, faptă. Copilul Meu nu are timp să se plictisească. Dacă se plictiseşte, înseamnă că nu aude călăuzirea Mea. Nu mai puteţi lucra cu Mine, dacă nu auziţi de la Mine unde să puneţi pasul următor.

Dintotdeauna ostaşii Mei trebuiau să se poarte aşa, dar acum dacă nu vă veţi comporta aşa, distrugerea voastră este iminentă. Nu se mai poate rezista altfel. Faceţi aşa cum v-am spus Eu.

 

 

Categorie: Fişierele mele | Adăugat de: rpemanuel44
Vizualizări: 112 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar
Miercuri, 2018-06-20, 01:27

Categoriile secţiunii
Fişierele mele [8]
Căutare
Fiți sinceri
Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 34
Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0