Select Language
 
Acasă » Fişiere » Fişierele mele

Prorocie din 23.05.2010
2016-09-24, 12:15

Prorocie din 23.05.2010

Indiferent cât timp a trecut pe calea pocăinţei, trebuie să înţelegeţi că tot fii ai Tatălui (Matei 5.45) din cer sunteţi, de ce acţionaţi singuri? Chiar şi în ultima clipă a vieţii tot copii sunteţi şi trebuie să vă luaţi după voia Tatălui. Voi vreţi să lucraţi singuri. Amintiţi-vă în fiecare moment al vieţii că tot copii sunteţi şi atunci sunteţi total dependenţi de Tatăl din cer. Dacă un copil de pe pământ ar lucra de capul lui, aşa mic ca voi, s-ar termina imediat cu el, ar fi biruit de răul care-l înconjoară. Aşa că trebuie să stea de mână cu tatăl. Voi de ce nu staţi de mână cu Mine. Trebuie să staţi de mână cu Mine. Cum credeţi că puteţi cu mâna voastră murdară să vă atingeţi de sfinţenia Mea. Nu puteţi. Băgaţi de seamă că lucrurile nu sunt cum credeţi voi, sunt altfel. Aşa cum un copil de pe pământ stă de mână cu tatăl său, trebuie să staţi şi voi de mână cu Mine.

Cum credeţi că se poate uni răutatea, necurăţia, cu sfinţenia Mea. Eu stau cu mâna întinsă spre voi, dar sfinţenia Mea nu se poate atinge de nesfinţenia voastră. Mă lăsaţi cu mâna întinsă. Nu se poate asigura legătura. Duhul Meu e sfânt. El nu se poate uni cu ceva care nu este sfânt, nu e bun, nu este desăvârşit şi care nu e ca Mine.

Nu există legătură între sfinţenie şi răutate, sfinţenie şi urâciune, sfinţenie şi o comportare rea. Nici atunci când veniţi la rugăciune nu vreţi să staţi de mână cu Mine. Măcar în acel moment să staţi de mână cu Mine. Cereţi puterea Mea să vă curăţească ca să puteţi sta de vorbă cu Mine. Sunt lucruri peste care nu trebuie să mai treceţi, pentru că degeaba veniţi, dacă nici în acel moment nu veniţi să cereţi puterea Mea să vă curăţească, căci sunteţi murdari. De aceea v-am spus ca mai întâi să cereţi puterea Mea. Nu pot să am părtăşie, colaborare, legătură intimă cu voi.

Eu pot să vă poruncesc, şi voi să executaţi ceva, dar aceea este spre nenorocirea voastră.

Părtăşia fiului cu tatăl său trebuie să fie altfel. Între fiul şi tatăl pământesc curge acelaşi sânge. Degeaba veniţi la rugăciune murdari. Să înţelegeţi foarte bine din Cuvântul Meu. Le ştiţi foarte bine şi să le aplicaţi aşa cum trebuie. Degeaba le ştiţi dacă nu le aplicaţi. La rugăciune trebuie să aveţi o legătură strânsă, o unire totală cu Mine. Nu există unire între sfinţenia Mea şi goliciunea voastră de orice lucru bun, desăvârşit.

Eu sunt sfânt (1 Petru 1.16). Sfinţenia Mea nu se poate uni cu nesfinţenia voastră. De aceea am spus în Cuvântul Meu că rugăciunea se face prin Duhul Sfânt, pentru că El vă sfinţeşte şi atunci puteţi fii în legătură cu Mine.

Voi nu înţelegeţi nimic ce vă spun, de aceea nu faceţi. Nu se poate să vă rugaţi neîncetat şi să vă rugaţi prin Duhul Sfânt, dacă nu sunteţi sfinţiţi de Duhul Sfânt. El vă curăţeşte şi vă sfinţeşte. E greu să faceţi ceea ce spun Eu, nu e nimic spectaculos, strălucitor pe dinafară, e o trudă. Eu când m-am rugat am transpirat. Este trudă mare, nimic poleit, nimic spectaculos. Luaţi modelul Meu, Eu nu am făcut spectacole. M-am dus departe de oameni. Eu am trăit la rugăciune acele momente intens. Nu e nimic spectaculos la rugăciune, e o trudă.

Cereţi umplerea Mea, puterea Duhului Sfânt asupra voastră. Aceasta nu are nimic spectaculos, este ceva foarte simplu, facil. Rugăciunea este parte din smerenia (2 Cron. 7.14) pe care trebuie să o aveţi. Trebuie să priviţi rugăciunea exact cu ochii cu care trebuie privită, şi să-i acordaţi atenţia cuvenită.

Cum credeţi că se face zdrobirea voastră? Ea se realizează în multe feluri. Ea se face şi la rugăciune, care este o trudă, nu se face formal şi nu în grabă. Trebuie să înţelegeţi că rugăciunea nu e un ritual, nu e un act aşa cum aţi mânca sau aţi bea.

Voi credeţi că eu sunt la dispoziţia voastră?

Este o luptă şi o mare trudă la rugăciune. De ce credeţi că Eu am avut aşa o mare trudă pe pământ?

Trebuie să înţelegeţi că nu puteţi avea părtăşie cu Cel Sfânt dacă nu sunteţi sfinţi. Altfel, degeaba vă rugaţi. Oricum un câştig aveţi la rugăciune, căci în aceste momente nu faceţi răutăţile voastre obişnuite. Chiar dacă nu faceţi rugăciuni în modul cum v-am poruncit Eu în cuvânt, totuşi în timpul rugăciunii nu faceţi acte necugetate şi răutăţi.

Dacă nu faceţi rugăciunea cum trebuie, adică prin Duhul Sfânt, cum aşteptaţi răspuns de la Mine? Ca să vă dau ce cereţi şi să aveţi părtăşie cu Mine, trebuie să veniţi la Mine cu sfinţenie.

Cereţi mai întâi, ca Eu să vă umplu cu Duhul Meu, să vă curăţesc, şi atunci veţi face cum e scris în cuvântul Meu, să vă rugaţi prin Duhul Sfânt. Aşa trebuie să faceţi ca să aveţi beneficii totale la rugăciune. Nu puteţi să le aveţi pentru că nu faceţi aşa cum scrie în cuvântul Meu.

Eu v-am spus să vă rugaţi neîncetat, ca să fiţi sfinţi neîncetat. Eu sunt sfânt neîncetat. V-aţi gândit la aceasta vreo dată?

Cum vă rugaţi neîncetat, dacă voi nu sunteţi sfinţi neîncetat? La rugăciune trebuie să se deschidă cerul (Luca 3.21) dacă voi aţi fi sfinţi, sfinţenia Mea s-ar uni cu sfinţenia voastră.

Asta e. Tainele acestea mari nu le ştiu mulţi. De ce NU le aplicaţi?

Eu sunt sfânt. Rugăciunea prin Duhul Sfânt înseamnă ca duhul vostru să se unească cu Duhul Sfânt, să se realizeze unirea dintre voi şi Mine, adică dintre duhul vostru şi Duhul Meu. De aceea, am spus în cuvântul Meu să vă rugaţi prin Duhul Sfânt.

Ce faceţi voi nu e rugăciune. E ceva care aduce acel mic beneficiu, ca fizic, în timpul când vă rugaţi nu faceţi răutăţi.

Rugăciunea pe care am făcut-o Eu pe pământ nu era aşa cum faceţi voi. Rugăciunea e o mare trudă. Să cereţi cu ardoare, ca puterea Mea să vă sfinţească. Asta e nenorocirea voastră, că nu acordaţi importanţă rugăciunii şi nu o faceţi prin Duhul Sfânt. Ce faceţi voi e nimic, totuşi e un timp câştigat că nu faceţi răutăţi. E grea rugăciunea. Eu m-am rugat cu sudoare, cu sânge. Nu e nimic spectaculos la rugăciune, ci e zdrobire mare. Nu poate fi mântuit decât cel care are duh zdrobit.

Cereţi puterea Mea, Duhul Meu Sfânt ca să vă sfinţească, ca să vă puteţi ruga prin Duhul Sfânt. Ce faceţi voi nu e rugăciune. Faceţi aşa cum v-am spus. Rugăciunea prin Duhul Sfânt e o comunicare cu Mine. Pentru a comunica cu Mine, trebuie să fiţi sfinţi.

Dacă în timpul rugăciunii aveţi diverse gânduri şi  preocupări, nu e bine. Să uitaţi total de voi, altfel nu sunteţi sfinţi. Dacă sunteţi cu mintea trează la lucrurile voastre, aceea nu e rugăciune. Daţi-mi Mie mintea, duhul, sufletul. Mintea să o aveţi goală ca Eu să pot să scriu în ea. Când sunteţi preocupaţi de ale voastre şi sunteţi conştienţi de preocupările voastre, aceasta nu e sfinţenie. Ca rugăciunea să fie corectă trebuie să fiţi sfinţi.

Numai cei care au sfinţenia necesară se vor uni cu Mine.

Sfinţenia este un lucru greu pentru voi, dar posibil. Sfinţenia înseamnă o debarasare de tot. În timpul rugăciunii, voi trebuie să fiţi sfinţi, ca şi Mine. Să nu aveţi nici un gând sau preocupare în mintea voastră. Dacă aveţi gânduri şi preocupări în timpul rugăciunii, aceasta nu e sfinţenie. Sfinţenia e incompatibilă cu orice preocupare aţi avea în timpul rugăciunii. Acum înţelegeţi de ce sunt aşa de rari cei care vor fi cu Mine.

Sfinţenia este o despărţire de tot ce vine din firea voastră rea şi o unire cu Mine. Dezlipiţi-vă de gândurile voastre.

Nici nu veţi mai avea disponibilitatea de a vorbi verzi şi uscate dacă veţi proceda aşa cum v-am spus. Nu vă va mai arde de acele lucruri.

Nu aveţi preocupările pe care vi le-am spus! Aceasta e o condiţie de mântuire din cuvântul Meu: asemănarea cu Mine. Aici trebuie să ajungeţi. N-aţi ajuns. N-aţi ajuns nicăieri, dacă în timpul rugăciunii nu sunteţi sfinţi, uniţi cu Mine. Dacă veţi proceda aşa cum v-am spus va fi bine de voi.

Orice relaţie cu orice om din lume, firesc vă duce în băltoaca cu mizerii.

Copiii Mei caută legătura cu Mine neîncetat. Numai dacă Eu îi trimit să se ducă acolo în noroi, pentru un timp limitat, să se ducă, şi să facă numai (Osea 1.2; 3.1) ce le-am spus Eu. Aceasta să ştiţi, şi să faceţi aşa. Lăsaţi-le pe toate celelalte! N-aţi văzut că orice discuţie firească, înseamnă o tăvălire în băltoacă? Nu mai trebuie să vă placă astfel de preocupări care vă depărtează de Mine. Orice relaţie cu oameni nemântuiţi nu e bună, vă depărtează de Mine. Dacă Eu vă trimit la ei, să le spuneţi ceea ce vă spun Eu. Se poate să faceţi aşa. Orice legătură cu astfel de oameni, vă trag spre fundul prăpastiei. Cum credeţi voi că vă puteţi ruga neîncetat dacă vorbiţi neîncetat cu oamenii nemântuiţi? Chiar dacă le spuneţi lucruri din cuvântul Meu, pe care Eu nu v-am trimis să le spuneţi, nu e bine.

Lupta e pe viaţă şi pe moarte.

Faceţi rugăciunea neîncetată dacă sunteţi sfinţi. Rugăciunea e o comuniune cu Mine. Vă goliţi repede de puterea Mea prin orice relaţie cu orice om. Trebuie să semănaţi cu Mine, atât, pentru a fi mântuiţi. Să lăsaţi nimicurile şi gunoaiele voastre. Tot ce am spus şi ce am făcut Eu, era de sus. Orice discuţie pe care am avut-o, orice lucrare pe care am făcut-o, aşa trebuia făcută, chiar dacă voi nu aţi înţeles, fie vorba, fie acţiunea, fie lucrarea Mea.

Ca să faceţi şi voi aşa, trebuie să fiţi total dependenţi de Mine. De aceea, trebuie să cereţi puterea Mea. Numai o putere mare vă poate ajuta să trăiţi ca Mine ca să fiţi mântuiţi. Asta v-am spus.

Pentru a vă ruga neîncetat, trebuie ca neîncetat să fiţi ca Mine: sfinţi, desăvârşiţi. Să cereţi puterea Mea şi o să faceţi ceea ce trebuie să faceţi. Altfel nu se poate. Aştept să faceţi aşa. Orice preocupare care nu e bună, să o lăsaţi. N-aveţi putere şi fără ea nu puteţi face nimic, pentru că nu sunteţi sfinţi.

Să nu vă amăgiţi, că dacă nu păcătuiţi şi respectaţi porunci de ale Mele, sunteţi după voia Mea. Trebuie să aveţi puterea Mea în voi. Asta e important. Începeţi să vă rugaţi neîncetat şi atunci veţi avea şi dragoste atât pentru Mine cât şi pentru toţi ceilalţi. Dar nu puteţi să vă rugaţi neîncetat fără puterea Mea şi sfinţenia care vine de la Mine. De aceea, chemaţi permanent Duhul Sfânt şi puterea Mea în voi. Ucenicii Mei au reuşit în lucrările lor căci le-am dat puterea Mea. Nu puteţi face rugăciuni neîncetat fără puterea Mea. Celelalte le-aţi putea face, dar asta nu.

Fără puterea Mea totul e în van. Prin puterea Mea se deosebeşte omul mântuit de cel nemântuit, cel care se roagă neîncetat, are sfinţenie prin puterea Mea pe care o cere de la Mine. Asta e marea deosebire dintre cei mântuiţi şi cei nemântuiţi. Cei nemântuiţi pot împlini poruncile Mele, pot asculta cuvântul Meu, pentru că le place să fie corecţi, dar nu sunt mântuiţi pentru că nu fac asta în sfinţenie şi în unire cu Mine. Nu există mântuire decât prin unirea cu Mine. Pentru unirea cu mine trebuie să cereţi puterea Mea în voi, şi ea va face să împliniţi şi pe toate celelalte porunci. Despărţiţi de Mine şi de puterea Mea nu puteţi face nimic (Ioan 15.5).

Asta înseamnă să fiţi mântuiţi: să existe o legătură între voi şi Mine, o părtăşie cu Mine, o trăire cu Mine, să cereţi puterea Mea, ca să aveţi sfinţenie, ca să vă uniţi cu Mine, sfinţenia pe care v-o dă Duhul Sfânt.

Categorie: Fişierele mele | Adăugat de: rpemanuel44
Vizualizări: 120 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar
Miercuri, 2018-06-20, 01:32

Categoriile secţiunii
Fişierele mele [8]
Căutare
Fiți sinceri
Evaluează site-ul meu
Total răspunsuri: 34
Statistici

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0